Aktualności

Powrót do listy
Drukuj stronę
04.04.2019

Autor: Mateusz Czerniawski

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 26.04.2019

Zarząd Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych „Polfa” Spółka Akcyjna  z siedzibą w Warszawie, przy ul. A. Fleminga 2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000027471, działając na podstawie art. 399 § 1 ksh oraz § 54 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 26.04.2019 r., na godz. 1200 w siedzibie Spółki przy ul. A. Fleminga 2, w budynku Zarządu.

Szczegóły

Projekt współfinansowany z funduszy europejskich

Biuletyn informacji publicznej