Aktualności

Powrót do listy
Drukuj stronę
27.11.2019

Autor: Mateusz Czerniawski

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 19.12.2019

Zarząd Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych „Polfa” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. A. Fleminga 2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000027471 (Spółka), działając na podstawie art. 398 oraz art. 399 § 1 k.s.h. i § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 19 grudnia 2019 r., na godz. 1000 w siedzibie Spółki przy ul. A. Fleminga 2, w budynku Marketingu i Sprzedaży.

Więcej informacji w załączniku.

Rozszerzony porządek obrad

Projekt współfinansowany z funduszy europejskich

Biuletyn informacji publicznej