Aktualności

Powrót do listy
Drukuj stronę
15.09.2020

Autor: Mateusz Czerniawski

Sprawozdanie finansowe 2020 r. i 2021 r. – ofertowanie

Zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i 2021
wraz ze sporządzeniem pisemnych opinii i raportów z badania tych sprawozdań.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego dotyczącego Spółki Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” S.A. z siedzibą w Warszawie za okres
od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. i od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. oraz sporządzenie pisemnych opinii wraz z raportem z badania tych sprawozdań.

Więcej szczegółów znajduje się w załączniku

Projekt współfinansowany z funduszy europejskich

Biuletyn informacji publicznej