Aktualności

Powrót do listy
Drukuj stronę
14.02.2023

Autor: Radosław Fronczak

Przetarg pisemny na sprzedaż poszczególnych samochodów, wózków platformowych transportowych i prostowników wycofanych z eksploatacji

Przedmiotem przetargów są samochody, wózki platformowe i prostowniki wycofane z eksploatacji w Spółce.

Lista samochodów, wózków platformowych transportowych, prostowników wraz z cenami wywoławczymi brutto stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Sprzedaży.

 

  1. Samochody, wózki platformowe, prostowniki można oglądać w dni robocze od dnia 20.02.2023 do dnia 24.02.2023 r w godzinach 10:00 – 13:00 na terenie Spółki przy ul. Fleminga 2 w Warszawie.
  2. Osobami upoważnionymi do kontaktu z ramienia Spółki są:

Grażyna Zofińska tel. +48 512 000 713  

Andrzej Telakowiec tel. +48 512 000 725

Andrzej Kruszewski tel. +48 512 000 920

 

  1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.02.2023 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki
    w Warszawie przy ul. Fleminga 2 w pokoju nr 17.

 

  1. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej brutto samochodu, dla którego oferent składa ofertę należy wpłacić na konto Spółki w Banku PEKAO S.A. 98 1240 1040 1111 0011 1071 5857  z zaznaczeniem przedmiotu przetargu (numer rejestracyjny samochodu, numerem bocznym i numerem inwentarzowym wózka platformowego, prostownika ).

 

5.Ofertę należy dostarczyć w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej Przetarg pracowniczy  – samochody osobowe i wózki platformowe do sprzedaży  – samochód o nr rej. ………….., wózek platformowy o nr. , prostownik nr inwentarzowy – nie otwierać do 28.02.2023 r. do godziny 9:00” na adres Spółki drogą listowną lub dostarczyć do kancelarii siedziby Spółki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.02.2023 r. do godziny 13:00.

Warunki przetargów

Warunki przetargów zostały przedstawione w Regulaminie Sprzedaży załączonym do niniejszego ogłoszenia.

 

 

 

Projekt współfinansowany z funduszy europejskich

Biuletyn informacji publicznej