Aktualności

Powrót do listy
Drukuj stronę
02.09.2020

Autor: Mateusz Czerniawski

Przetarg – Iveco

I. Informacje ogólne

Przedmiotem przetargu jest samochód Iveco EuroCargo (2015 r. 194 tys km.) wycofany z eksploatacji w Spółce.
Dane samochodu wraz z ceną wywoławczą brutto stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu pisemnego na sprzedaż samochodu wycofanego z eksploatacji przez Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.

1. Samochód można oglądać w dni robocze od dnia 02.09.2020 do dnia 14.09.2020 r w godzinach 9:00 – 13:00 na terenie Spółki przy ul. Fleminga 2 w Warszawie.
2. Osobami upoważnionymi do kontaktu z ramienia Spółki są:

  • Grażyna Zofińska tel. +48 512 000 713
  • Andrzej Telakowiec tel. +48 512 000 725

3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.09.2020 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki
w Warszawie przy ul. Fleminga 2 w Sali “Tabletka”.

4. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej brutto samochodu, należy wpłacić na konto Spółki w Banku Ochrony Środowiska S.A.
nr konta 03 1540 1157 2115 9152 0238 0001 do dnia 14.09.2020 r. z zaznaczeniem przedmiotu przetargu (numer rejestracyjny samochodu).

II. Warunki przetargu

Warunki przetargu zostały przedstawione w Regulaminie przetargu pisemnego na sprzedaż samochodu wycofanego z eksploatacji przez Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A. załączonym do niniejszego ogłoszenia.

Projekt współfinansowany z funduszy europejskich

Biuletyn informacji publicznej