Aktualności

Powrót do listy
Drukuj stronę
10.06.2020

Autor: Mateusz Czerniawski

Porządek obrad – Zwyczaje Walne Zgromadzenie Spółki

Zarząd Spółki Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. A. Fleminga 2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000027471 (Spółka), w związku z wnioskiem złożonym w trybie 401 §1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.), działając na podstawie art. 401 §2 k.s.h., informuje o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 czerwca 2020 r., na godz. 1600 w siedzibie Spółki przy ul. A. Fleminga 2, w budynku Marketingu i Sprzedaży. Zmianie ulega pkt. 12 porządku obrad, który przyjmuje brzmienie w załączeniu.

Pełna treść komunikatu.

Projekt współfinansowany z funduszy europejskich

Biuletyn informacji publicznej