Aktualności

Powrót do listy
Drukuj stronę
27.10.2017

Autor: Mateusz Czerniawski

Oświadczenie Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych „Polfa” dotyczące wycofania z obrotu produktu leczniczego

  • Tarcefoksym (Cefotaximum) 1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
  • Tarcefoksym (Cefotaximum) 2 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji

W związku z decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 27 października 2017 r. o
wycofaniu z obrotu serii produktu leczniczego Tarcefoksym (Cefotaximum) 1 g, proszek do
sporządzania roztworu do wstrzykiwań, nr 1031016 data ważności 10.2018 r., TZF „Polfa” w dniu
30 października 2017 r. podjęły decyzję o wystąpienie z wnioskiem do GIF o prewencyjne
wycofanie z obrotu produktu leczniczego Tarcefoksym.

Wycofanie jest konsekwencją licznych działań mających na celu zapewnienie najwyższej jakości
produkowanych przez nas leków. Decyzja o wycofaniu z obrotu produktu leczniczego
Tarcefoksym jest podyktowana najwyższą ostrożnością i troską o dobro pacjentów. Z tego powodu
zarząd TZF „Polfa” podjął powyższą decyzję nie czekając na wyniki obecnie prowadzonych badań
pozostałych serii.

Priorytetem TZF „Polfa” jest bezpieczeństwo i zdrowie pacjentów, dlatego wycofanie z obrotu
produktu leczniczego Tarcefoksym jest naszym zdaniem najlepszym rozwiązaniem,
umożliwiającym wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych z jakością tego leku przy
jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa pacjentów.

Procedura wycofywania produktów leczniczych jest procedurą częstą – tylko w 2017 r. GIF wydał
ponad 60 decyzji o wycofaniu serii lub całego produktu leczniczego w Polsce. W związku z
informacjami medialnymi, które ukazały się w ostatnich dniach czujemy się zobowiązani do
poinformowania Państwa o decyzjach, podejmowanych przez TZF „Polfa”, jednocześnie
zapewniając, że jakość naszych produktów jest systematycznie kontrolowana przez odpowiednie
działy kontroli jakości TZF „Polfa”, jak i przez powołane do tego organy nadzoru.

Projekt współfinansowany z funduszy europejskich

Biuletyn informacji publicznej