ZAKUPY | PRZETARGI

Drukuj stronę

W związku z realizacją projektów Agencji Badań Medycznych w ramach zadania ABM/2022/4 Opracowanie i rozwój innowacyjnych rozwiązań w obszarze nowych postaci farmaceutycznych produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu, leków generycznych i leków biopodobnych:

  • 2022/ABM/04/00014 - Opracowanie i rozwój produktu leczniczego z substancją czynną EMPAGLIFLOZYNĄ - leku generycznego na cukrzycę typu 2;
  • 2022/ABM/04/00021 - Opracowanie i rozwój produktu leczniczego z substancją czynną DAPAGLIFLOZYNĄ - leku generycznego na cukrzycę typu 2;
  • 2022/ABM/04/00016 - Opracowanie i rozwój nowej postaci farmaceutycznej produktu leczniczego, opartego o dopuszczoną do obrotu substancję czynną, zawierającego antybiotyk kolistymetat sodowy stosowany podczas leczenia ciężkich zakażeń wywołanych przez bakterie gram-ujemne;

finansowanych ze środków budżetu państwa, TZF POLFA SA zaprasza do składania ofert na zapytania otwarte publikowane na Platformie Zakupowej.

Zapytania ofertowe i przetargi:

 

Rozstrzygnięcia zapytań ofertowych dotyczących projektu dofinansowanego przez Agencje Badań Medycznych znajdują się poniżej tej tabeli.

Z24/5914/1-Badania biorównoważności Dapagliflozinum, 10 mg tabletki powlekane

W związku z realizacją projektu 2022/ABM/04/00021 – Opracowanie i rozwój produktu leczniczego z substancją czynną DAPAGLIFLOZYNĄ – leku generycznego na cukrzycę typu 2, Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A. zapraszają do składania ofert na niżej określony przedmiot zamówienia.

Zapytanie ofertowe – Z24/5914/1-Badania biorównoważności Dapagliflozinum, 10 mg tabletki powlekane

Anulowane postępowania

INFORMACJA O ANULOWANIU POSTEPOWAŃ:
1. RFQ Z101_3878_1 – ABM – KOMPAKTOR
2. RFQ Z100_3878_1 – ABM – Powlekarka
3. RFQ Z101_3878_1- ABM -TABLETKARKA
4. RFQ Z102_3878_1 – ABM – Waga precyzyjna

Pełna treść

RFQ Z15/5914/1 – ABM – SUBSTANCJA CZYNNA EMPAGLIFLOZIN

Postępowania nr.  Z15/5914/1 zostało zakończone bez wyłonienia dostawcy.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego – RFQ Z14/5914/1- ABM – SUBSTANCJA CZYNNA DAPAGLIFLOZIN

W związku z realizacją projektu 2022/ABM/04/00021 – Opracowanie i rozwój produktu leczniczego z substancją czynną DAPAGLIFLOZYNĄ – leku generycznego na cukrzycę typu 2, Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.publikuje rozstrzygnięcie postępowania RFQ Z14/5914/1- ABM – SUBSTANCJA CZYNNA DAPAGLIFLOZIN. Projekt jest finansowany z budżetu państwa w ramach dotacji przyznanej przez Agencję Badań Medycznych.
Postępowanie rozstrzygnięte wyborem ofert 2 firm:

– Morepen Laboratories Ltd

– Selectchemie AG

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego RFQ Z12/5914/1- ABM – SUBSTANCJA CZYNNA DAPAGLIFLOZIN

Postępowania nr.  Z12/5914/1 zostało zakończone bez wyłonienia dostawcy.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego RFQ – Z94/3878/1 – ABM – MIKROSPOK CYFROWY

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego RFQ – Z94/3878/1 – Mikroskop cyfrowy

W związku z realizacją projektu 2022/ABM/04/00021 – Opracowanie i rozwój produktu leczniczego z substancją czynną DAPAGLIFLOZYNĄ – leku generycznego na cukrzycę typu 2, Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A. publikuje rozstrzygnięcie postępowania RFQ – Z94/3878/1 – Mikroskop cyfrowy
Projekt jest finansowany z budżetu państwa w ramach dotacji przyznanej przez Agencję Badań Medycznych.
Postępowanie rozstrzygnięte wyborem oferty firmy:
Keyence International (Belgium) NV/SA z siedzibą w Bedrijvenlaan 5, 2800 Mechelen, Belgia.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr Z25/4932/1 – ABM – LEKI REFERENCYJNE / REFERENCE DRUGS (JARDIANCE)

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr Z25/4932/1 – ABM – LEKI REFERENCYJNE / REFERENCE DRUGS (JARDIANCE)

W związku z zakończeniem procedury wyboru najkorzystniejszej Oferty, przeprowadzonej w ramach projektu pt. „2022/ABM/04/00014/P/02 – Opracowanie i rozwój produktu leczniczego z substancją czynną EMPAGLIFLOZIN leku generycznego na cukrzycę typu 2”, Polfa Tarchomin S.A. informujemy, że w drodze przeprowadzonego postępowania ofertowego nr Z27/4932/1, wyłoniono Dostawcę a została nim firma Komtur Polska Sp. z o.o..

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr Z26/4932/1 – ABM – LEKI REFERENCYJNE / REFERENCE DRUGS (FORXIGA)

W związku z zakończeniem procedury wyboru najkorzystniejszej Oferty, przeprowadzonej w ramach projektu pt. „2022/ABM/04/00021 – Opracowanie i rozwój produktu leczniczego z substancją czynną DAPAGLIFLOZYNĄ – leku generycznego na cukrzycę typu 2,”, Polfa Tarchomin S.A. informujemy, że w drodze przeprowadzonego postępowania ofertowego nr Z26/4932/1, wyłoniono Dostawcę a została nim firma Komtur Polska Sp. z o.o..

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr Z27/4932/1 – ABM – SUBSTANCJA CZYNNA EMPAGLIFLOZIN / ACTIVE PHARMACEUTICAL INGREDIENT EMPAGLIFLOZIN

W związku z zakończeniem procedury wyboru najkorzystniejszej Oferty, przeprowadzonej w ramach projektu pt. „2022/ABM/04/00014/P/02 – Opracowanie i rozwój produktu leczniczego z substancją czynną EMPAGLIFLOZIN leku generycznego na cukrzycę typu 2”, Polfa Tarchomin S.A. informujemy, że w drodze przeprowadzonego postępowania ofertowego nr Z27/4932/1, wyłoniono Dostawcę Chemo Iberica.

The decision of Request for Quotation No. Z27/4932/1 – ABM – SUBSTANCJA CZYNNA EMPAGLIFLOZIN / ACTIVE PHARMACEUTICAL INGREDIENT EMPAGLIFLOZIN

In connection with the termination of the procedure for selection of the most beneficial Offer, conducted within the Project entitled “2022/ABM/04/00014/P/02 – Research and development of a medicinal product, based on the active substance EMPAGLIFLOZIN – generic medicine used in the treatment of type 2”, Polfa Tarchomin S.A. would like to inform that through the conducted Inquiry procedure no Z27/4932/1, Supplier has been selected and it is a company Chemo Iberica.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr Z28/4932/1 – ABM – SUBSTANCJA CZYNNA DAPAGLIFLOZIN / ACTIVE PHARMACEUTICAL INGREDIENT DAPAGLIFLOZIN

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr Z28/4932/1 – ABM – SUBSTANCJA CZYNNA DAPAGLIFLOZIN / ACTIVE PHARMACEUTICAL INGREDIENT DAPAGLIFLOZINW związku z zakończeniem procedury wyboru najkorzystniejszej Oferty, przeprowadzonej w ramach projektu pt. „2022/ABM/04/00021 – Opracowanie i rozwój produktu leczniczego z substancją czynną DAPAGLIFLOZYNĄ – leku generycznego na cukrzycę typu 2,”, Polfa Tarchomin S.A. informujemy, że w drodze przeprowadzonego postępowania ofertowego nr Z28/4932/1, wyłoniono Dostawce i jest to firma Chemo Iberica.

The decision of Request for Quotation No. Z28/4932/1 – ABM – SUBSTANCJA CZYNNA DAPAGLIFLOZIN / ACTIVE PHARMACEUTICAL INGREDIENT DAPAGLIFLOZIN

In connection with the termination of the procedure for selection of the most beneficial Offer, conducted within the Project entitled “2022/ABM/04/00021 – Research and development of a medicinal product, based on the active substance DAPAGLIFLOZIN – generic medicine used in the treatment of type 2″, Polfa Tarchomin S.A. would like to inform that through the conducted Inquiry procedure no Z28/4932/1, Supplier has been selected and it is a company Chemo Iberica.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr RFQ Z21/4932/1aktualizacja 1 – LEKI REFERENCYJNE (JARDIANCE)

W związku z zakończeniem procedury wyboru najkorzystniejszej Oferty, przeprowadzonej w ramach projektu pt. „2022/ABM/04/00014/P/02 – Opracowanie i rozwój produktu leczniczego z substancją czynną EMPAGLIFLOZIN – leku generycznego na cukrzycę typu 2”, Polfa Tarchomin S.A. informujemy, że w drodze przeprowadzonego postępowania ofertowego nr Z21/4932/1aktualizacja 1, nie został wyłoniony Dostawca.

The decision of Request for Quotation No. RFQ Z21/4932/1 Update 1 – REFERENCE DRUGS (JARDIANCE)

In connection with the termination of the procedure for selection of the most beneficial Offer, conducted within the Project entitled “2022/ABM/04/00014/P/02 – Research and development of a medicinal product, based on the active substance EMPAGLIFLOZIN – generic medicine used in the treatment of type 2”, Polfa Tarchomin S.A. would like to inform that through the conducted Inquiry procedure no Z21/4932/1-update 1, no Supplier was selected.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr RFQ Z20/4932/1– SUBSTANCJA CZYNNA EMPAGLIFLOZIN

W związku z zakończeniem procedury wyboru najkorzystniejszej Oferty, przeprowadzonej w ramach projektu pt. „2022/ABM/04/00014/P/02 – Opracowanie i rozwój produktu leczniczego z substancją czynną EMPAGLIFLOZIN – leku generycznego na cukrzycę typu 2”, Polfa Tarchomin S.A. informujemy, że w drodze przeprowadzonego postępowania ofertowego nr Z20/4932/1, nie został wyłoniony Dostawca.

The decision of Request for Quotation No. RFQ Z20/4932/1 ACTIVE PHARMACEUTICAL INGREDIENT EMPAGLIFLOZIN

In connection with the termination of the procedure for selection of the most beneficial Offer, conducted within the Project entitled “2022/ABM/04/00014/P/02 – Research and development of a medicinal product, based on the active substance EMPAGLIFLOZIN – generic medicine used in the treatment of type 2”, Polfa Tarchomin S.A. would like to inform that through the conducted Inquiry procedure no Z20/4932/1, no Supplier was selected.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr RFQ Z18/4932/1– LEKI REFERENCYJNE (FROXIGA)

W związku z zakończeniem procedury wyboru najkorzystniejszej Oferty, przeprowadzonej w ramach projektu pt. „2022/ABM/04/00021 – Opracowanie i rozwój produktu leczniczego z substancją czynną DAPAGLIFLOZYNĄ – leku generycznego na cukrzycę typu 2,”, Polfa Tarchomin S.A. informujemy, że w drodze przeprowadzonego postępowania ofertowego nr Z20/4932/1, nie został wyłoniony Dostawca.

The decision of Request for Quotation No. RFQ Z18/4932/1 REFERENCE DRUGS (FORXIGA)

In connection with the termination of the procedure for selection of the most beneficial Offer, conducted within the Project entitled “2022/ABM/04/00021 – Research and development of a medicinal product, based on the active substance DAPAGLIFLOZIN – generic medicine used in the treatment of type 2″, Polfa Tarchomin S.A. would like to inform that through the conducted Inquiry procedure no Z20/4932/1, no Supplier was selected.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr RFQ Z19/4932/1– SUBSTANCJA CZYNNA DAPAGLIFLOZIN / ACTIVE PHARMACEUTICAL INGREDIENT DAPAGLIFLOZIN

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr RFQ Z19/4932/1– SUBSTANCJA CZYNNA DAPAGLIFLOZIN / ACTIVE PHARMACEUTICAL INGREDIENT DAPAGLIFLOZIN

W związku z zakończeniem procedury wyboru najkorzystniejszej Oferty, przeprowadzonej w ramach projektu pt. „2022/ABM/04/00021 – Opracowanie i rozwój produktu leczniczego z substancją czynną DAPAGLIFLOZYNĄ – leku generycznego na cukrzycę typu 2,”, Polfa Tarchomin S.A. informujemy, że w drodze przeprowadzonego postępowania ofertowego nr Z20/4932/1, nie został wyłoniony Dostawca.

The decision of Request for Quotation No. RFQ Z19/4932/1 ACTIVE PHARMACEUTICAL INGREDIENT DAPAGLIFLOZIN

In connection with the termination of the procedure for selection of the most beneficial Offer, conducted within the Project entitled “2022/ABM/04/00021 – Research and development of a medicinal product, based on the active substance DAPAGLIFLOZIN – generic medicine used in the treatment of type 2″, Polfa Tarchomin S.A. would like to inform that through the conducted Inquiry procedure no Z20/4932/1, no Supplier was selected.

Projekt współfinansowany z funduszy europejskich

Biuletyn informacji publicznej