Jarosław Król

Prezes Zarządu

Jarosław Król został wybrany na stanowisko Prezesa Polfy Tarchomin w 2017 roku.

Przez ostatnich 12 lat pełnił funkcje dyrektorskie w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Banku Pekao S.A. W latach 2010-2017 był Dyrektorem Biura Sektora Publicznego w Banku Pekao. Jest cenionym na rynku ekspertem w restrukturyzacji przedsiębiorstw. W swojej karierze opracowywał i wdrażał strategiczne projekty w obszarach operacyjnych, finansowych, sprzedażowych i kadrowych. Priorytetem Jarosława Króla jest opracowanie i wdrożenie kompleksowej strategii rozwoju i finansowania Polfy Tarchomin. Ma ona spowodować rozwój projektów inwestycyjnych, poszerzenie współpracy handlowej w Polsce i na świecie. Ważnym elementem strategii jest współpraca z ośrodkami medycznymi i badawczymi, jak również wykorzystywanie wsparcie pochodzącego ze środków unijnych oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Arkadiusz Ziarko

Członek Zarządu

W Polfie Tarchomin pracuje od ponad 37 lat. Przez ponad 20 lat kierował Oddziałem Biosyntez.

Pracował przy produkcji wielu antybiotyków i enzymów wytwarzanych w drodze biosyntezy. Sprawował funkcję Członka Rady Nadzorczej jak również Zarządu (z ramienia Załogi). Jego priorytetem jest rozwój spółki poprzez wzrost rentownej sprzedaży gotowych leków generycznych, insulin, substancji czynnych i suplementów diety. Arkadiusz Ziarko jest absolwentem Wydziału Technologii Żywności w SGGW oraz studium podyplomowego Politechniki Warszawskiej.

Weronika Filiks

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Wojciech Dziomdziora

wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Zofia Robak

Sekretarz Rady Nadzorczej

Rafał Małkiewicz

Członek Rady Nadzorczej

Marek Posobkiewicz

Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Arndt

Członek Rady Nadzorczej