Maksymilian Świniarski

Prezes Zarządu

Tomasz Walicki

Członek Zarządu

Małgorzata Gałązka-Sobotka

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Agata Szostak

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Zofia Robak

Sekretarz Rady Nadzorczej

Rafał Małkiewicz

Członek Rady Nadzorczej