Projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich

Drukuj stronę

Rozbudowa infrastruktury badawczo – rozwojowej laboratorium przeznaczonego do celu kontroli i certyfikacji wyrobów medycznych: środków ochrony indywidualnej oraz masek medycznych”

Projekt p.n. „Rozbudowa infrastruktury badawczo – rozwojowej laboratorium przeznaczonego do celu kontroli i certyfikacji wyrobów medycznych: środków ochrony indywidualnej oraz masek medycznych” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny  Rozwój na lata 2014-2020 w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, ścieżka „Dotacja na infrastrukturę do zwalczania COVID-19”.

Celem zaplanowanego przedsięwzięcia jest rozwój laboratorium badawczo-rozwojowego przeznaczonego do kontroli i certyfikacji wyrobów medycznych: półmasek ochronnych FFP2 i FFP3 oraz masek chirurgicznych, stanowiących podstawowe narzędzie ochrony indywidualnej w trakcie trwającej pandemii COVID-19.

W ramach projektu, planowane jest testowanie masek medycznych oraz testowanie i przygotowanie do masowej produkcji półmasek: FFP2 i FFP3 (typ 1 i typ 2) zgodnie z przepisami szczegółowymi, a następnie wprowadzenie badanych produktów na rynek.

Maski, aby skutecznie chroniły użytkownika przed szkodliwym działaniem wirusa SARS-CoV-2 przenoszonego przez m.in. drogą kropelkową w trakcie mówienia czy oddychania, zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425 i Dyrektywą 93/42/EWG muszą spełniać odpowiednie wymagania dla środków ochrony przed szkodliwymi czynnikami biologicznymi. W wyniku realizacji projektu zostanie uruchomiony obszar badawczy w TZF “POLFA” S.A. zajmujący się badaniami i analizą techniczną środków ochrony indywidualnej i masek medycznych zgodnie z normatywnymi wymaganiami: EN 149 i EN 14683.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 181 826,44 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 1 330 381,97 PLN

 

Utworzenie i wyposażenie pierwszego w Polsce Centrum Badawczo-Rozwojowego dedykowanego rozwojowi produktów leczniczych o wysokiej klasie toksyczności w Tarchomińskich Zakładach Farmaceutycznych “POLFA” S.A”

Projekt p.n. „Utworzenie i wyposażenie pierwszego w Polsce Centrum Badawczo-Rozwojowego dedykowanego rozwojowi produktów leczniczych o wysokiej klasie toksyczności w Tarchomińskich Zakładach Farmaceutycznych “POLFA” S.A” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny  Rozwój na lata 2014-2020.

Celem zaplanowanego przedsięwzięcia jest budowa i wyposażenie przez Polfę Tarchomin nowego Centrum Badawczo-Rozwojowego, pełniącego funkcję platformy technologicznej leków wymagających specjalnych warunków wytwarzania tj. o wysokiej klasie toksyczności (do kategorii OEB 5).

W pierwszych latach funkcjonowania CBR będzie dedykowane rozwojowi leków cytostatycznych w formie iniekcji dożylnej dla pacjentów chorych na raka piersi i okrężnicy. W kolejnych latach zakłada się rozwój innych postaci leków i wskazań. Wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt laboratoria zapewnią szeroki wachlarz usług preformulacyjnych i analitycznych i pozwolą na opracowanie zaawansowanych technologii wytwarzania produktów leczniczych parenteralnych i doustnych, m.in.: proszków, liofilizatów, roztworów oraz zawiesin.

Na dzień dzisiejszy w Polsce brak jest laboratoriów, które świadczyłyby usługi rozwoju leków wysokotoksycznych, a wśród zagranicznych podmiotów jedynie nieliczne podejmują się tego wyzwania.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 71 375 612,82 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 6 386 043,13 PLN

Projekt współfinansowany z funduszy europejskich

Biuletyn informacji publicznej