Kodeks Etyczny Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych “Polfa” S.A.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2022

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2021

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2020

Kodeks Etyczny Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych “Polfa” S.A.( j. angielski) – CODE OF ETHICS OF TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA S.A.

Kodeks Etyczny Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych “Polfa S.A.  ( j. rosyjski) – КОДЕКС ТАРХОМИНСКОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ЗАВОДА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПОЛЬФА

Regulamin Elektronicznych Faktur Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych “Polfa” S.A. (zakup)

Regulamin Elektronicznych Faktur Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych “Polfa” S.A. (sprzedaż)

Ogóle warunki zakupów towarów i usług

General terms and conditions for purchase of goods and services