Kariera

Powrót do listy
Drukuj stronę

Miejsce pracy:

 • Warszawa

Najważniejsze zadania:

 • Typowanie nowych produktów do pipeline, przeprowadzanie procesu prenominacji oraz nominacji projektu,
 • Analiza projektów w portfolio,
 • Przygotowywanie analizy rentowności projektu,
 • Szczegółowe prowadzenie spraw związanych z krajowymi i zagranicznymi firmami w zakresie zakupu licencji,
 • Nadzór nad dokumentacją i monitorowanie realizacji projektów license-in,
 • Samodzielne opracowywanie i udział w przygotowywaniu umów w ramach współpracy z innymi firmami w języku polskim i angielskim,
 • Poszukiwanie i inicjowanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi zgodnie z realizowanymi projektami oraz strategią.,
 • Prowadzenie rozliczeń zleconych lub zakupionych usług,
 • Współpraca z instytucjami, urzędami, agencjami i innymi krajowymi i zagranicznymi partnerami oraz ekspertami zewnętrznymi,
 • Poszukiwanie możliwości optymalizacji procesów funkcjonujących w organizacji.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane: farmacja, biotechnologia, chemia, ekonomia,
 • 3  lata doświadczenia w branży farmaceutycznej,
 • Doświadczenie w analizie produktów typowanych do poszerzenia portfela
 • Wymagana ogólna znajomość ścieżki rozwoju leku,
 • Znajomość podstaw analizy rentowności,
 • Mile widziane doświadczenie lub ukończone kursy związane z finansami w projektach,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowany w mowie i piśmie – warunek konieczny, mile widziana znajomość dodatkowego języka obcego,
 • Aktywne podejście do realizacji zadań i rozwiązywania problemów, elastyczność, umiejętność pracy w zespole, dobre umiejętności komunikacji, umiejętność przekazywania wiedzy, samodzielność w działaniu,
 • Gotowość do odbywania podróży służbowych.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie (umowa o pracę) w firmie z wieloletnią tradycją i różnorodnością produkcji.
 • Dynamiczną kulturę organizacyjną pracy, która umożliwia skutecznie realizować projekty.
 • Środowisko pracy, w którym można realizować nowe pomysły, idee wykorzystując swoje doświadczenie.
 • Pracę na pełny etat z możliwością zdobycia dużego doświadczenia.
 • Przyjazną atmosferę
 • Pakiet świadczeń socjalnych oraz prywatną opiekę medyczną.
 • Ubezpieczenie grupowe na preferencyjnych warunkach.

Jako firma odpowiedzialna społecznie chętnie zatrudniamy osoby z orzeczeniem o      niepełnosprawności.

Przed aplikowaniem na proponowane przez nas stanowisko zapoznaj się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, którą znajdziesz poniżej.

https://www.polfa-tarchomin.com.pl/wp-content/uploads/2018/12/Klauzula_Informacyjna_Polfa_2018.pdf

Zainteresowane osoby prosimy o aplikowanie  w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia.

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=419ba87b380548339cd6b0029e901154

Polfa Tarchomin SA. zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

 

Miejsce pracy:

 • Warszawa

Będziesz zajmować się:

 • Zarządzaniem wdrożeniami i aktualizacją systemów infrastruktury informatycznej.
 • Wdrażaniem procesów utrzymania i rozwoju infrastruktury informatycznej.
 • Poszukiwaniem nowych rozwiązań, analizą rynku oraz przeprowadzaniem postępowań RFI, RFP.
 • Nadzorowaniem prac dostawców rozwiązań informatycznych (testy, walidacja rozwiązań)
 • Koordynacją zespołu kilku specjalistów od infrastruktury w zakresie projektów oraz utrzymania.
 • Inspirowaniem zespołu technicznego, rozwojem kompetencji w zakresie utrzymania systemów operacyjnych, wirtualizacyjnych, sieciowych.
 • Nadzorowaniem procesów utrzymania serwerów, macierzy dyskowych, systemu kopii zapasowych i archiwizacji.
 • Nadzorowaniem procesów diagnozowania i usuwania awarii, wsparcia użytkownika.
 • Monitorowaniem dostępności, wydajności i pojemności infrastruktury informatycznej, skutecznej obsługi incydentów.
 • Nadzorowaniem utrzymania dokumentacji systemów informatycznych.

Oczekujemy od Ciebie:

 • Wykształcenia wyższego (preferowane kierunki techniczne, informatyczne).
 • Minimum 5 lat doświadczenia w zakresie utrzymania oraz rozwoju infrastruktury informatycznej z potwierdzoną ścieżką zrealizowanych projektów
 • Znajomości architektury systemów informatycznych oraz sieci.
 • Doświadczenia w zakresie analizowania, wdrażania i integrowania systemów.
 • Znajomości rynku dostawców infrastruktury informatycznej
 • Znajomości rozwiązań Linux, Windows, VMWare, infrastruktury dla systemów ERP SAP,  rozwiązań chmurowych Microsoft
 • Biegłej znajomości narzędzi do zarządzania i monitorowania infrastruktury informatycznej.
 • Umiejętności koordynacji małego zespołu utrzymaniowego i projektowego.
 • Decyzyjności i odpowiedzialności w zakresie uruchamianych projektów i wdrażanych systemów (na każdym odcinku procesu)
 • Zdolności analitycznych, w tym interpretacji potrzeb biznesowych oraz umiejętności przekazywania wiedzy.

 Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie (umowa o pracę) w firmie z wieloletnią tradycją i różnorodnością produkcji.
 • Dynamiczną kulturę organizacyjną pracy, która umożliwia skutecznie realizować projekty.
 • Środowisko pracy, w którym można realizować nowe pomysły, idee wykorzystując swoje doświadczenie.
 • Pracę na pełny etat z możliwością zdobycia dużego doświadczenia.
 • Przyjazną atmosferę
 • Pakiet świadczeń socjalnych oraz prywatną opiekę medyczną.
 • Ubezpieczenie grupowe na preferencyjnych warunkach.

Aby zapewnić Kandydatom najwyższe standardy bezpieczeństwa- proces rekrutacyjny prowadzimy poprzez Skype

Przed aplikowaniem na proponowane przez nas stanowisko zapoznaj się z klauzulą informacyjną, którą znajdziesz poniżej.

https://www.polfa-tarchomin.com.pl/wp-content/uploads/2018/12/Klauzula_Informacyjna_Polfa_2018.pdf

Zainteresowane osoby prosimy o aplikowanie  w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia.

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=bcc086c2ce434ae49c60fb214d5b6075

Polfa Tarchomin SA. zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

Miejsce pracy:
Warszawa

Oczekujemy od Ciebie:

 • wykształcenia wyższego ze specjalizacją w dziedzinie: chemii, farmacji lub pokrewnych;
 • około 5-letniego doświadczenia w przemyśle farmaceutycznym i/lub w placówce naukowej – preferowany obszar – badania i rozwój;
 • praktycznej znajomości technik analitycznych – HPLC/UHPLC, uwalnianie, badanie rozkładu wielkości cząstek, metod fizykochemicznych do kontroli substancji czynnej i formy leków;
 • znajomości wymagań ICH dotyczących rozwoju i walidacji metod analitycznych dla substancji i form leków;
 • komunikatywnej znajomość języka angielskiego.

Będziesz zajmować się:

 • oceną dokumentacji ASMF i wykonywaniem badań analitycznych na etapie wyboru substancji czynnej;
 • opracowywaniem i wdrażaniem nowych metod analitycznych lub modyfikacją istniejących zgodnie z najnowszymi wymaganiami EU;
 • walidacją opracowanych metod analitycznych;
 • terminowym wykonywaniem analiz chemicznych lub fizykochemicznych w trakcie rozwoju nowych form leków oraz badań stabilności;
 • przygotowywaniem dokumentacji analitycznej oraz rejestracyjnej zgodnie z obowiązującymi wymogami;
 • transferem  metod  analitycznych;
 • współpracą z innymi działami w zakresie realizacji prowadzonych projektów,
 • proponowaniem rozwiązań mających na celu usprawnienie funkcjonowania Działu Analityki.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie (umowa o pracę) w firmie z wieloletnią tradycją i różnorodnością produkcji,
 • Pracę na pełny etat z możliwością zdobycia dużego doświadczenia,
 • Szkolenia umożliwiające rozwój kompetencji,
 • Przyjazną atmosferę i elastyczny czas pracy,
 • Pakiet świadczeń socjalnych oraz prywatną opiekę medyczną,
 • Ubezpieczenie grupowe na preferencyjnych warunkach.

 

Jako firma odpowiedzialna społecznie chętnie zatrudniamy osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności

Przed aplikowaniem na proponowane przez nas stanowisko zapoznaj się z klauzulą informacyjną, którą znajdziesz poniżej.

https://www.polfa-tarchomin.com.pl/wp-content/uploads/2018/12/Klauzula_Informacyjna_Polfa_2018.pdf

Zainteresowane osoby prosimy o aplikowanie w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia.

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=1c2fe563890a47888a6d28fdc7579b62

Polfa Tarchomin SA. zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

 

Do Twoich zadań będzie należało:

 • Terminowe wykonywanie analiz dotyczących:
 • jakości materiałów filtracyjnych  i gotowych form zgodnie z  EN 149 i EN 14683
 • czystości mikrobiologicznej mediów, substancji i preparatów farmaceutycznych.
 • diagnostyki mikrobiologicznej
 • Wystawianie cząstkowych świadectw analiz.
 • Odpowiedzialność za wyniki wykonywanych analiz.
 • Opracowywanie nowych przepisów analitycznych w zakresie danych metod (prace badawcze).
 • Przejmowanie i sprawdzanie nowych metod analitycznych. Szkolenie w tym kierunku pracowników.
 • Opracowywanie i aktualizacja instrukcji pracy, obsługi urządzeń i instalacji.
 • Wybór i opiniowanie aparatury w danej dziedzinie analizy instrumentalnej.
 • Odpowiedzialność za kalibrację oraz wysyłanie do legalizacji i uwierzytelnienia aparatury.
 • Zabezpieczenie pracowni w odczynniki i testy biochemiczne (datowanie roztworów).

Oczekujemy od Ciebie:

 • wykształcenia wyższego magisterskiego: biologia lub pokrewne,
 • doświadczenia w pracy w laboratorium jakości masek lub w obszarze produkcyjnym (farmacja, kosmetyki, środowiskowe lub spożywcze) min. 1 rok
 • dobrej znajomości metod kontroli środków ochrony indywidualnej, masek medycznych oraz kontroli mikrobiologicznej materiałów, produktów.
 • znajomości standardów GMP i GLP,
 • znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • dobrej znajomości MS Office (Excel, Power Point, Word, Outlook)
 • aktywnego podejścia do rozwiazywania zadań i problemów,
 • dokładności i precyzji,
 • komunikatywności i umiejętności pracy w zespole.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie (umowa o pracę) w firmie z wieloletnią tradycją i różnorodnością produkcji.
 • Pracę na pełny etat z możliwością zdobycia dużego doświadczenia.
 • Szkolenia umożliwiające rozwój kompetencji.
 • Przyjazną atmosferę i elastyczny czas pracy.
 • Pakiet świadczeń socjalnych oraz prywatną opiekę medyczną.
 • Ubezpieczenie grupowe na preferencyjnych warunkach.

Jako firma odpowiedzialna społecznie chętnie zatrudniamy osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Przed aplikowaniem na proponowane przez nas stanowisko zapoznaj się z klauzulą informacyjną, którą znajdziesz poniżej.

https://www.polfa-tarchomin.com.pl/wp-content/uploads/2018/12/Klauzula_Informacyjna_Polfa_2018.pdf

Zainteresowane osoby prosimy o aplikowanie w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia.
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=cdbc3160aad74803a2191b738c2d3387

Polfa Tarchomin SA. zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

 

Oczekujemy od Ciebie:

 • wykształcenia wyższego w dziedzinie chemii, farmacji lub pokrewnych;
 • co najmniej 5-letniego doświadczenia w przemyśle farmaceutycznym, w działach rozwoju, kontroli jakości lub zapewnienia jakości;
 • doświadczenia w kierowaniu zespołem i organizacji pracy
 • znajomości GMP i prawa farmaceutycznego z praktycznym jego zastosowaniem, zwłaszcza w zakresie obowiązków kontroli jakości;
 • doświadczenia w prowadzeniu audytów i inspekcjach;
 • zaangażowanej i proaktywnej postawy
 • znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Do Twoich zadań będzie należało:

 • Organizacja pracy podległego zespołu z zapewnieniem wymagań GMP i wewnętrznych procedur,
 • Terminowe realizowanie zadań i przestrzeganie harmonogramów produkcji,
 • Zwalnianie materiałów do produkcji,
 • Nadzór na pobieraniem i archiwum prób materiałów wyjściowych, opakowaniowych i produktów gotowych , w tym substancji i produktów zawierających substancje psychotropowe,
 • Uczestnictwo w inspekcjach krajowych i zagranicznych oraz audytach,
 • Optymalizacja i doskonalenie procesów uwzględniających wymagania jakościowe, GMP i narzędzia informatyczne.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie (umowa o pracę) w firmie z wieloletnią tradycją i różnorodnością produkcji.
 • Pracę na pełny etat z możliwością zdobycia dużego doświadczenia.
 • Szkolenia umożliwiające rozwój kompetencji.
 • Przyjazną atmosferę i elastyczny czas pracy.
 • Pakiet świadczeń socjalnych oraz prywatną opiekę medyczną.
 • Ubezpieczenie grupowe na preferencyjnych warunkach.

Przed aplikowaniem na proponowane przez nas stanowisko zapoznaj się z klauzulą informacyjną, którą znajdziesz poniżej.

https://www.polfa-tarchomin.com.pl/wp-content/uploads/2018/12/Klauzula_Informacyjna_Polfa_2018.pdf

Zainteresowane osoby prosimy o aplikowanie w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia.
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=27c971f6fe134ecb848dce36c5b404e5

Polfa Tarchomin SA. zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” S.A. serdecznie zapraszają do zdobycia doświadczenia w ramach praktyk, które prowadzimy przez cały rok, nie tylko w okresie letnim.

DLA KOGO?

Zapraszamy Studentów i absolwentów wszystkich Uczelni. Szczególnie chętnie przyjmujemy Studentów kierunków farmaceutycznych, biologicznych, farmacji przemysłowej.

Aplikować mogą osoby, które ukończyły pierwszy rok studiów, jak również absolwenci uczelni

CZY PRAKTYKI SĄ PŁATNE?8

Praktyki które trwają min. 4 tygodnie są płatne. W podziękowaniu za pracę, czas poświęcony naszej firmie oraz zaangażowanie płacimy 800 zł brutto za miesiąc praktyk dla studentów. Absolwenci, którzy uzyskali tytuł magistra otrzymują 1600 zł brutto za miesiąc praktyk.

DŁUGOŚĆ PRAKTYK

Praktyki mogą trwać maksymalnie 3 miesiące w wymiarze nie więcej niż 40 godzin tygodniowo. Minimalna długość praktyk to 2 tygodnie.

JAK APLIKOWAĆ NA PRAKTYKI?

Aby aplikować na praktyki kliknij w poniższy link, który przeniesie Cię do aplikacji rekrutacyjnej. Tam koniecznie wypełnij formularz.

APLIKUJ TUTAJ

JAK WYGLĄDA PROCES REKRUTACYJNY?

Możliwość odbycia praktyk uzależniona jest od potrzeb i celów biznesowych poszczególnych komórek organizacyjnych. Kandydaci będą rozpatrywani przez Kierowników poszczególnych Działów, a decyzja będzie uzależniona od możliwości przyjęcia w danym okresie czasu.

Po złożeniu aplikacji w ciągu 2 tygodni powinieneś otrzymać informację zwrotną o zakwalifikowania na praktyki.

GDZIE MOGĄ ODBYĆ SIĘ PRAKTYKI?

 • PION BADAŃ I ROZWOJU, ROZWOJU BIZNESU  I JAKOŚCI
  • Dział Badań Klinicznych
  • Dział Rejestracji
  • Dział Bezpieczeństwa Farmakoterapii
  • Dział Syntezy Organicznej
  • Dział Stabilności
  • Dział Zapewnienia Jakości
  • Laboratorium Mikrobiologiczne
  • Laboratorium Analityczne
  • Dział Analityki
 • PION OPERACYJNY
  • Zakład Logistyki Produkcyjnej
  • Oddziały produkcyjne: Syntez, Penicyliny, Tabletkarnia i Drażownia
  • Dział Inżynieryjny
  • Dział Utrzymania Ruchu

Projekt współfinansowany z funduszy europejskich

Biuletyn informacji publicznej