Kariera

Powrót do listy
Drukuj stronę

Twój zakres obowiązków:

 • Zbieranie, analiza, ocena i raportowanie zgłoszeń działań niepożądanych produktów leczniczych Spółki do systemu Eudravigilance w Europejskiej Agencji Leków (EMA);
 • Opracowywanie i aktualizacja dokumentacji związanej z pharmacovigilance (PSUR, RMP, procedury wewnętrzne, umowy o współpracy);
 • Zarządzanie dokumentacją PSMF;
 • Udzielanie informacji medycznej pacjentom oraz pracownikom służby zdrowia na zapytania dotyczące produktów leczniczych Spółki;
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu pharmacovigilance dla pracowników oraz dystrybutorów produktów leczniczych Spółki.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe –  ukończone studia farmaceutyczne, medyczne lub kierunki pokrewne;
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację w formie ustnej
  i pisemnej – znajomość języka rosyjskiego będzie dodatkowym atutem;
 • Umiejętność pracy z dokumentacją oraz pracy w zespole;
 • Odpowiedzialność, terminowość oraz proaktywne podejście do wykonywania powierzonych zadań;
 • Praktyczna znajomość MS Office;
 • Mile widziane doświadczenie w zespole nadzorującym bezpieczeństwo farmakoterapii

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie (umowa o pracę) w firmie z wieloletnią tradycją i różnorodnością produkcji;
 • Środowisko pracy, w którym można realizować nowe pomysły i idee;
 • Przyjazną atmosferę i elastyczny czas pracy;
 • Pakiet świadczeń socjalnych oraz prywatną opiekę medyczną;
 • Ubezpieczenie grupowe na preferencyjnych warunkach.

Przed aplikowaniem na proponowane przez nas stanowisko zapoznaj się z klauzulą informacyjną, którą znajdziesz poniżej.

https://www.polfa-tarchomin.com.pl/wp-content/uploads/2018/12/Klauzula_Informacyjna_Polfa_2018.pdf

Zainteresowane osoby prosimy o aplikowanie za pomocą poniższego linku, w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia.

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=0b210f76508748768116c243918a10e7

Polfa Tarchomin SA. zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

Twój zakres obowiązków

 • Opracowywanie i wdrażanie nowych metod analitycznych w Dziale Kontroli Jakości zgodnie z najnowszymi wymaganiami EU, w tym:
  • walidacja, weryfikacja i transfer metod fizykochemicznych, spektrofotometrycznych, elektrochemicznych i chromatograficznych
  • opracowywanie dokumentacji jakościowej i analitycznej – metod badań, protokołów i raportów z walidacji lub weryfikacji metod analitycznych oraz dokumentacji transferu metod analitycznych,
  • wykonywanie analiz podczas walidacji, weryfikacji i transferu metod analitycznych.
  • Samodzielne wykonywanie analiz chemicznych materiałów wyjściowych i produktów gotowych, zgodnie z zatwierdzonymi metodami badań z uwzględnieniem obowiązujących przepisów GMP/GLP oraz wytycznych europejskich.

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe – chemiczne lub pokrewne.
 • Co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy w laboratorium analitycznym.
 • Znajomość zasad pracy w laboratorium (GLP): wiedza na temat walidacji, weryfikacji i transferu metod fizykochemicznych, ze szczególnym uwzględnieniem metod spektrofotometrycznych, elektrochemicznych i technik łączonych HPLC-ICP-MS.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 – B2.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Otwartość na zmiany i proaktywne podchodzenie do zadań.
 • Rzetelne i sumienne wykonywanie powierzonych zadań.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie (umowa o pracę) w firmie z wieloletnią tradycją i różnorodnością produkcji.
 • Środowisko pracy, w którym można realizować nowe pomysły i idee.
 • Przyjazną atmosferę i elastyczny czas pracy.
 • Pakiet świadczeń socjalnych oraz prywatną opiekę medyczną.
 • Ubezpieczenie grupowe na preferencyjnych warunkach.

Przed aplikowaniem na proponowane przez nas stanowisko zapoznaj się z klauzulą informacyjną, którą znajdziesz poniżej.

https://www.polfa-tarchomin.com.pl/wp-content/uploads/2018/12/Klauzula_Informacyjna_Polfa_2018.pdf

Zainteresowane osoby prosimy o aplikowanie za pomocą poniższego linku, w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia.

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=dcc396725a88484994e5c571496b5f21

Polfa Tarchomin SA. zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

Miejsce pracy:
Warszawa

Twój zakres obowiązków:

 • Ocena dokumentacji ASMF i wykonywaniem badań analitycznych na etapie wyboru substancji czynnej.
 • Opracowywanie i wdrażanie nowych metod analitycznych lub modyfikacją istniejących zgodnie z najnowszymi wymaganiami EU.
 • Walidacja opracowanych metod analitycznych.
 • Terminowe wykonywanie analiz chemicznych lub fizykochemicznych w trakcie rozwoju nowych form leków oraz badań stabilności.
 • Przygotowywanie dokumentacji analitycznej oraz rejestracyjnej zgodnie z obowiązującymi wymogami.
 • Transfer  metod  analitycznych.
 • Współpraca z innymi działami w zakresie realizacji prowadzonych projektów.
 • Proponowaniem rozwiązań mających na celu usprawnienie funkcjonowania Działu Analityki.

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe ze specjalizacją w dziedzinie: chemii, farmacji lub pokrewnych.
 • Doświadczenia w pracy w przemyśle farmaceutycznym (w działach rozwoju lub kontroli jakości) – min. 2 lata.
 • Bardzo dobra umiejętność opracowywania, optymalizacji i walidacji metod analitycznych.
 • Znajomość standardów jakościowych (GMP) oraz wytycznych ICH.
 • Specjalistyczna wiedza z zakresu wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC).
 • Znajomość klasycznych technik analitycznych.
 • Znajomość techniki spektrometrii masowej oraz doświadczenia w pracy na spektrometrze masowym typu Q-TOF – mile widziana.
 • Znajomość języka angielskiego – poziom średnio-zaawansowany lub wyższy.
 • Dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Powerpoint)
 • Znajomość obsługi oprogramowania Empower 3 oraz LabSolutions – mile widziana.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie (umowa o pracę) w firmie z wieloletnią tradycją i różnorodnością produkcji,
 • Pracę na pełny etat z możliwością zdobycia dużego doświadczenia,
 • Szkolenia umożliwiające rozwój kompetencji,
 • Przyjazną atmosferę i elastyczny czas pracy,
 • Pakiet świadczeń socjalnych oraz prywatną opiekę medyczną,
 • Ubezpieczenie grupowe na preferencyjnych warunkach.

Jako firma odpowiedzialna społecznie chętnie zatrudniamy osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności

Przed aplikowaniem na proponowane przez nas stanowisko zapoznaj się z klauzulą informacyjną, którą znajdziesz poniżej.

https://www.polfa-tarchomin.com.pl/wp-content/uploads/2018/12/Klauzula_Informacyjna_Polfa_2018.pdf

Zainteresowane osoby prosimy o aplikowanie w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia.

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=67267143443d485eab956ecff8a7787a

Polfa Tarchomin SA. zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

 

Twój zakres obowiązków:

 • Tworzenie we współpracy z innymi działami Spółki strategii rozwoju przedkliniczno-klinicznego dla nowych i obecnych produktów Spółki (produkty lecznicze, wyroby medyczne, suplementy diety, produkty biobójcze, inne).
 • Realizowanie różnorodnych prac badawczych w zakresie projektów przedkliniczno-klinicznych (np. badania biorównoważności, badania tolerancji miejscowej, badania obserwacyjne, post-marketingowe, testy in vitro etc.).
 • Samodzielnie oraz we współpracy z KOLami projektowanie i analizowanie założenia do badań klinicznych (faz I – IV, w tym zwłaszcza badań biorównoważności), koordynowanie przeprowadzenie i nadzorowanie ich przebiegu.
 • Weryfikowanie kompletności i jakości raportów z badań przedklinicznych i klinicznych.
 • Redagowanie i uzupełnianie dokumentacji rejestracyjnej (moduły 1.5, 1.9, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 4 i 5), jak również koordynowanie procesu jej uzupełnień podczas procesów rejestracji.
 • Utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z ośrodkami klinicznymi, uczelniami medycznymi i innymi ośrodkami o charakterze naukowym i badawczym, badaczami i ekspertami zewnętrznymi.
 • Analizowanie bazy medyczne i literatury fachowej w celu opracowania zestawień naukowych lub tekstów medycznych (medical writing).

Oczekujemy od Ciebie:

 • Wykształcenie wyższe medyczne lub pokrewne.
 • Co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy w przemyśle farmaceutycznym / medycznym / na uczelni lub w CRO na stanowiskach związanych z prowadzeniem badań przedklinicznych / klinicznych i/lub rozwojem produktu.
 • Znajomość głównych zasad prowadzenia eksperymentów medycznych i/lub badawczych (np. GCP, GLP, zasady zarządzania projektami) oraz prawa farmaceutycznego.
 • Wiedza w zakresie regulacji obowiązujących w przemyśle farmaceutycznym oraz rozwoju i rejestracji produktów leczniczych i/lub wyrobów medycznych.
 • Biegła znajomość języka angielskiego
 • Pozytywne nastawienie na współpracę i komunikację, poszukiwanie niestandardowych rozwiązań.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie (umowa o pracę) w firmie z wieloletnią tradycją i różnorodnością produkcji.
 • Środowisko pracy, w którym można realizować nowe pomysły i idee.
 • Przyjazną atmosferę i elastyczny czas pracy.
 • Pakiet świadczeń socjalnych oraz prywatną opiekę medyczną.
 • Ubezpieczenie grupowe na preferencyjnych warunkach.

Przed aplikowaniem na proponowane przez nas stanowisko zapoznaj się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, którą znajdziesz poniżej.

https://www.polfa-tarchomin.com.pl/wp- content/uploads/2018/12/Klauzula_Informacyjna_Polfa_2018.pdf

Zainteresowane osoby prosimy o aplikowanie  w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia.

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=40f3a8d5e53544448413c1579c9fab63

Polfa Tarchomin SA. zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

 

Do Twoich zadań będzie należało:

 • Przygotowywanie i monitoring strategii promocji dla poszczególnych marek i klientów.
 • Podsumowanie prowadzonych akcji i prezentacja rekomendacji i wniosków.
 • Planowanie kampanii promocyjnej dla poszczególnych produktów.
 • Przygotowywanie i prezentacja informacji dla Działu Promocji i Sprzedaży.
 • Kreowanie i wdrażanie narzędzi wspierających sprzedaż ( przygotowywanie i koordynowanie promocji).
 • Udział w planowaniu budżetu oraz kontrola jego realizacji.
 • Raportowanie i ocena skuteczności działań promocyjnych.
 • Monitorowanie trendów i innowacyjnych rozwiązań w trade marketingu.
 • Analiza działań bezpośredniej konkurencji w obszarze aktywności promocyjnych.
 • Regularne i terminowe przekazywanie informacji w ramach aktualnie obowiązującego w Dziale systemu raportowania.

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe preferowane związane z marketingiem, promocją.
 • Min. 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku.
 • Wysokie zdolności analityczne.
 • Bardzo wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, w tym komunikacji, negocjacji oraz budowania i utrzymywania dobrych relacji z partnerami biznesowymi.
 • Umiejętność organizacji pracy własnej oraz wywierania wpływu.
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Excel, Power Point, Word).
 • Przedsiębiorczość w działaniu.
 • Prawo jazdy kat B
 • Język angielski – poziom podstawowy.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie (umowa o pracę) w firmie z wieloletnią tradycją i różnorodnością
 • Środowisko pracy, w którym można realizować nowe pomysły, idee wykorzystując swoje    doświadczenie.
 • Szkolenia umożliwiające rozwój kompetencji.
 • Przyjazną atmosferę
 • Pakiet świadczeń socjalnych oraz prywatną opiekę medyczną.
 • Ubezpieczenie grupowe na preferencyjnych warunkach.

Przed aplikowaniem na proponowane przez nas stanowisko zapoznaj się z klauzulą informacyjną, którą znajdziesz poniżej.

https://www.polfa-tarchomin.com.pl/wp-content/uploads/2018/12/Klauzula_Informacyjna_Polfa_2018.pdf

Zainteresowane osoby prosimy o aplikowanie za pomocą poniższego linku, w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia.

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=2f9116e135b948f0a8080b08ed15e7e3

Polfa Tarchomin SA. zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

 

 

Nasze oczekiwania

 • Doświadczenie w zarządzaniu i utrzymaniu technicznym nieruchomości (optymalnie przemysłowych terenów o zróżnicowanym charakterze)
 • Doświadczenie w zarządzaniu budżetem nieruchomości
 • Doświadczenie w planowaniu i koordynacji projektów
 • Doświadczenie w przygotowaniu terenów do transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości
 • Umiejętność zarządzania czasem, dyspozycyjność
 • Umiejętności interpersonalne oraz organizacyjne
 • Wykształcenie wyższe (budownictwo, architektura, inżynieria środowiska, gospodarka przestrzenna lub pokrewne) , doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami (licencja Zarządcy Nieruchomości mile widziana)
 • Obsługa programów MS Word i Excel
 • Znajomość języka angielskiego
 • Prawo jazdy min. Kat ”B”

Do Twoich zadań będzie należało

 • Wsparcie w zakresie uporządkowania:
  • stanów prawnych działek
  • spraw związanych z obsługą umów dzierżawy zawartych ze Skarbem Państwa,
  • spraw związanych z roszczeniami do nieruchomości,
  • spraw związanych z użytkowaniem wieczystym,
  • spraw związanych z umowami najmu, dzierżawy.
 • Przygotowanie i obsługa decyzji administracyjnych związanych z warunkami zabudowy i podziałami geodezyjnymi na potrzeby sprzedaży nieruchomości gruntowych,
 • Przygotowywanie wniosków o zgody korporacyjne dot. sprzedaży nieruchomości, najmu, dzierżawy, służebności, itp.,
 • Prowadzenie korespondencji z urzędami administracji państwowej i samorządowej.
 • Nadzór nad wykonywaniem umowy o świadczenie usług z zakresu ochrony środowiska z firmą zewnętrzną.
 • Akceptowanie dokumentów finansowych związanych z wymienionymi obszarami, pod względem merytorycznym i rachunkowym.
 • Opracowywanie procedur z zakresu zarządzania nieruchomościami

Oferujemy:

 • Zatrudnienie (B2B) na okres 3 miesięcy z możliwością przedłużenia w firmie z wieloletnią tradycją i różnorodnością produkcji
 • Przyjazną atmosferę pracy,
 • Prywatną opiekę medyczną,
 • Ubezpieczenie grupowe na preferencyjnych warunkach.

Jako firma odpowiedzialna społecznie chętnie zatrudniamy osoby z orzeczeniem o      niepełnosprawności.

Przed aplikowaniem na proponowane przez nas stanowisko zapoznaj się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, którą znajdziesz poniżej.

https://www.polfa-tarchomin.com.pl/wp-content/uploads/2018/12/Klauzula_Informacyjna_Polfa_2018.pdf

Zainteresowane osoby prosimy o aplikowanie  w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia.

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=40f3a8d5e53544448413c1579c9fab63

Polfa Tarchomin SA. zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

 

Miejsce pracy: Warszawa

Oczekujemy od Ciebie :

 • wykształcenia wyższego ze specjalizacją w dziedzinie: chemii, biochemii lub pokrewnych,
 • doświadczenia w pracy z prowadzeniem badań stabilności, w Kontroli Jakości lub badaniach rozwojowych
 • doświadczenia z pracy z programami do oceny statystycznej
 • znajomości wymagań ICH, GMP, EMA, FDA w zakresie prowadzenia badań stabilności
 • znajomości języka angielskiego – poziom średnio-zaawansowany lub wyższy
 • dobrej znajomości pakietu MS Office (Word, Excel)
 • znajomości obsługi programów do oceny statystycznej i tworzenia trendów
 • mile widziana znajomość LIMS
 • samodzielności w podejmowaniu decyzji
 • aktywnego podejścia do rozwiązywania zadań i problemów,
 • umiejętności pracy w zespole pod presją czasu,
 • aktywnego podejścia do wykonywania zadań i rozwiazywania problemów.

Będziesz zajmować się:

 • nadzorem nad prowadzeniem badań stabilności produktów leczniczych i substancji czynnych
 • sprawdzaniem i oceną wyników badań stabilności; statystyka, przygotowanie trendów i ich analiza
 • przygotowaniem raportów z badań stabilności
 • przygotowaniem dokumentacji na potrzeby rejestracji produktów leczniczych i substancji czynnych,
 • udzielaniem odpowiedzi na pytania z Urzędów i Agencji zajmujących się rejestracją leków
 • nadzorem nad pracą pokoi i komór klimatycznych

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie (umowa o pracę) w firmie z wieloletnią tradycją i różnorodnością produkcji,
 • pracę na pełny etat z możliwością zdobycia dużego doświadczenia,
 • szkolenia umożliwiające rozwój kompetencji,
 • przyjazną atmosferę i elastyczny czas pracy,
 • pakiet świadczeń socjalnych oraz prywatną opiekę medyczną,
 • ubezpieczenie grupowe na preferencyjnych warunkach.

Przed aplikowaniem na proponowane przez nas stanowisko zapoznaj się z klauzulą informacyjną, którą znajdziesz poniżej.

https://www.polfa-tarchomin.com.pl/wp-content/uploads/2018/12/Klauzula_Informacyjna_Polfa_2018.pdf

Zainteresowane osoby prosimy o aplikowanie za pomocą poniższego linku, w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia.

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=b44d66a6a0cd4ce0846782034f05ed7f

Polfa Tarchomin SA. zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

 

 

Miejsce pracy:

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Kompletowanie i analizowanie informacji techniczno-ekonomicznej i literaturowo -patentowej oraz systematyczne jej aktualizowanie.
 • Kompleksowe prowadzenie prac badawczych nad przydzielonymi tematami badawczo-rozwojowymi.
 • Nadzór lub współudział w transferze nowo opracowanych technologii z laboratorium R&D na oddział produkcyjny.
 • Opracowanie sprawozdań i dokumentacji ze wszystkich etapów prac badawczych. Ustalenie parametrów specyfikacji dla substancji czynnych i surowców.
 • Prowadzenie prac interwencyjnych we współpracy z oddziałem produkcyjnym.
 • Współudział w opracowaniu okresowych planów prac badawczo-rozwojowych.
 • Opracowywanie Dokumentacji ASMF dla substancji wytwarzanych w Tarchomin “Polfa” S.A.

Nasze oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie (technologia chemiczna, biotechnologia, chemia analityczna)
 • Doświadczenie w pracy w laboratorium chemicznym min. 3 lata
 • Dobra znajomość procesów chemicznych wraz z wyposażeniem laboratoryjnym,
 • Wskazane doświadczenie w wykonywaniu metod analitycznych dla substancji czynnych
 • Znajomość standardów jakościowych, bhp
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Aktywne podejście do rozwiązywania zadań i problemów
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność efektywnej komunikacji i przekazywania wiedzy
 • Samodzielność w działaniu
 • Dokładność i precyzja

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie (umowa o pracę) w firmie z wieloletnią tradycją i różnorodnością produkcji.
 • Środowisko pracy, w którym można realizować nowe pomysły, idee wykorzystując swoje doświadczenie.
 • Pracę przy unikatowym projekcie inwestycyjnym w tej części Europy.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Pakiet świadczeń socjalnych oraz prywatną opiekę medyczną.
 • Ubezpieczenie grupowe na preferencyjnych warunkach

Przed aplikowaniem na proponowane przez nas stanowisko zapoznaj się z klauzulą informacyjną, którą znajdziesz poniżej.

https://www.polfa-tarchomin.com.pl/content/uploads/2018/12/Klauzula_Informacyjna_Polfa_2018.pdf

Zainteresowane osoby prosimy o aplikowanie za pomocą poniższego linku, w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia.

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=6c6ea35690164aad8d4aff7e74c54073

Polfa Tarchomin SA. zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

 

 

Na terenie województw:

 • woj. łódzkiego
 • woj. lubelskiego
 • woj. wielkopolskiego
 • woj. małopolskiego
 • woj. mazowieckiego
 • woj. śląskiego
 • woj. zachodniopomorskiego
 

 

Do Twoich zadań będzie należało:

 • Odpowiedzialność za budowanie i utrzymywanie relacji z kluczowymi klientami firmy.
 • Regularne i terminowe raportowanie zrealizowanych zadań.
 • Uczestnictwo w zjazdach, sympozjach i konferencjach.
 • Realizowanie założonych celów i zadań.
 • Działanie zgodnie ze standardami firmy.

       Nasze wymagania:

 • Minimum roczne doświadczenie w pracy na stanowisku przedstawiciela medycznego.
 • wykształcenie wyższe ( mile widziany profil medyczny lub pokrewny).
 • Silna motywacja do osiągania wyznaczonych celów i zadań.
 • Dyspozycyjność i odpowiedzialność.
 • Komunikatywność, pozytywne usposobienie.
 • Dobra organizacja i umiejętność pracy w zespole.
 • Prawo jazdy kat B.

      Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie (umowa o pracę) w firmie z wieloletnią tradycją i różnorodnością produkcji.
 • Pracę na pełny etat z możliwością zdobycia dużego doświadczenia.
 • Szkolenia umożliwiające rozwój kompetencji.
 • Środowisko pracy w którym można realizować nowe pomysły i idee.
 • Przyjazną atmosferę i elastyczny czas pracy.
 • Pakiet świadczeń socjalnych oraz prywatną opiekę medyczną.
 • Ubezpieczenie grupowe na preferencyjnych warunkach.
 • Narzędzia pracy (samochód, komputer, telefon).

Przed aplikowaniem na proponowane przez nas stanowisko zapoznaj się z klauzulą informacyjną, którą znajdziesz poniżej.

https://www.polfa-tarchomin.com.pl/content/uploads/2018/12/Klauzula_Informacyjna_Polfa_2018.pdf

Zainteresowane osoby prosimy o aplikowanie za pomocą poniższego linku, w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia.

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=d9dbe89e13c14823b71b0e79b69d735a

Polfa Tarchomin SA. zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

 

Miejsce pracy: Warszawa

Do Twoich zadań będzie należało

 • Wsparcie Zespołu Projektowego w zakresie powierzonych zadań.
 • Obsługa kwestii formalnych i procesowych związanych z realizacją Projektu inwestycji.
 • Udział w spotkaniach, sporządzanie notatek, egzekwowanie postanowień z nich wynikających.
 • Odpowiedzialność za kompletność dokumentacji formalno-prawno-projektowej projektu.
 • Koordynacja pracy podwykonawców
 • Przygotowywanie raportów, sprawozdań, zapotrzebowań.
 • Draftowanie dokumentów związanych z projektem.
 • Zarządzanie biurem Kierownictwa Projektu.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, techniczne, (budownictwo lub inżynieria środowiska), architektura
 • Min. 2 letnie doświadczenie w działach realizacji projektów po stronie Inwestora, Inwestora Zastępczego lub  Głównego Wykonawcy w realizacji projektów przemysłowych (preferowane), kubaturowych lub infrastrukturalnych.
 • Język angielski  na  poziomie swobodnej komunikacji biznesowej – C2.
 • Sprawne posługiwanie się  pakietem MS Office (w tym MS Project poziom min. Basic).
 • Znajomość oprogramowania Autodesk (umiejętność wykonywania prostych rysunków, bez modelowania 3D).
 • Obsługa urządzeń biurowych – skaner, drukarka.
 • Mile widziane doświadczenie w pracy w dużej organizacji na podobnym stanowisku

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w firmie z wieloletnią tradycją i różnorodnością produkcji.
 • Możliwość zdobycia dużego i unikalnego doświadczenia przy prestiżowym projekcie.
 • Możliwość zdobycia praktyki do uprawnień budowlanych.
 • Środowisko pracy, w którym można realizować nowe pomysły i idee.
 • Przyjazną atmosferę i elastyczny czas pracy.
 • Pakiet świadczeń socjalnych oraz prywatną opiekę medyczną.
 • Ubezpieczenie grupowe na preferencyjnych warunkach.

Jako firma odpowiedzialna społecznie chętnie zatrudniamy osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Przed aplikowaniem na proponowane przez nas stanowisko zapoznaj się z klauzulą informacyjną, którą znajdziesz poniżej.

https://www.polfa-tarchomin.com.pl/wp-content/uploads/2018/12/Klauzula_Informacyjna_Polfa_2018.pdf

Zainteresowane osoby prosimy o aplikowanie za pomocą poniższego linku, w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia.

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=c7fa44823e4047ccaa521eb17394bb9e

Polfa Tarchomin SA. zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

 

Nasze oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe (mechatronika, elektronika, automatyka, Elektromechanika, elektryka.
 • Znajomość obwodów pomiarowych, umiejętność ich analizy i dokonywania napraw.
 • Umiejętność analizy awarii maszyn i urządzeń w przemyśle farmaceutycznym.
 • Umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną.
 • Uprawnienia grupy G1 do 1 KV.
 • Uprawnienia grupy G2 i G3.
 • Aktywne podejście do rozwiązywania zadań i problemów.
 • Umiejętność pracy w zespole, dobre umiejętności komunikacyjne.
 • Samodzielność w działaniu.
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

Do Twoich zadań będzie należało:

 • Analiza awarii maszyn i urządzeń w przemyśle farmaceutycznym oraz pomoc w naprawach.
 • Interwencje w przypadku nieprawidłowej pracy AKPiA  w miejscu zainstalowania.
 • Remonty, naprawy przeglądy i konserwacje aparatury wykonawczej i pomiarowej.
 • Kalibracja i okresowe sprawdzanie
 • Udział w kwalifikacjach i testach maszyn oraz urządzeń.
 • Obsługa i konserwacja komputerowych systemów przemysłowych (SCADA, DCS,BMS,RMS)
 • Konserwacja i konfiguracja rejestratorów.
 • Konserwacja PLC oraz elementów systemów sterowania.
 • Składanie zamówień i zleceń dla wymaganej aparatury.
 • Prowadzenie dokumentacji wewnętrznej z przeprowadzonych prac.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie (umowa o pracę) w firmie z wieloletnią tradycją i różnorodnością produkcji
 • Pracę na pełny etat z możliwością zdobycia dużego doświadczenia,
 • Przyjazną atmosferę pracy,
 • Pakiet świadczeń socjalnych oraz prywatną opiekę medyczną,
 • Ubezpieczenie grupowe na preferencyjnych warunkach.

Przed aplikowaniem na proponowane przez nas stanowisko zapoznaj się z klauzulą informacyjną, którą znajdziesz poniżej.

https://www.polfa-tarchomin.com.pl/wp-content/uploads/2018/12/Klauzula_Informacyjna_Polfa_2018.pdf

Zainteresowane osoby prosimy o aplikowanie w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia.

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=573766a6e29f422b84ed398e31ff8159

Polfa Tarchomin SA. zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

Do Twoich zadań będzie należało:

 • Realizacja i raportowanie  prowadzonych projektów związanych z wentylacją, parą i wodą.
 • Przygotowanie wytycznych zawartości  technicznej.
 • Koordynacja przy prowadzeniu odbiorów technicznych.
 • Zagwarantowanie wymagań prawnych dotyczących  dostaw/odbioru wszystkich mediów dla potrzeb Spółki w celu realizacji  planów produkcyjnych i innych bieżących potrzeb spółki.
 • Współpraca z działami, struktura macierzowa.
 • Zarządzanie sześcioosobowym zespołem.
 • Opracowywanie długoterminowej strategii dla obszaru.

Oczekujemy od Ciebie:

 • Wykształcenie  techniczne.
 • Minimum roczne doświadczenie pracy w obszarze produkcyjnym.
 • Znajomość systemów wentylacyjnych.
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego.
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej i podległego zespołu.
 • Samodzielność, inicjatywa, odpowiedzialność.
 • Wysokie umiejętności komunikacji, wywierania wpływu i asertywności.
 • Uprawniania sanitarne będą dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie (umowa o pracę) w firmie z wieloletnią tradycją i różnorodnością produkcji.
 • Pracę w energicznym i kompetentnym zespole inżynierów.
 • Środowisko pracy, w którym można realizować nowe pomysły i idee.
 • Szkolenia umożliwiające rozwój kompetencji.
 • Przyjazną atmosferę
 • Pakiet świadczeń socjalnych oraz prywatną opiekę medyczną.
 • Ubezpieczenie grupowe na preferencyjnych warunkach.

Przed aplikowaniem na proponowane przez nas stanowisko zapoznaj się z klauzulą informacyjną, którą znajdziesz poniżej.

https://www.polfa-tarchomin.com.pl/wp-content/uploads/2018/12/Klauzula_Informacyjna_Polfa_2018.pdf

Zainteresowane osoby prosimy o aplikowanie za pomocą poniższego linku, w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia.

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=43fb925e002446049f5128704559a849

Polfa Tarchomin SA. zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

 

Od Kandydatów wymagamy:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: Farmacja/ Chemia/ Biologia
 • Minimum 5-letnie doświadczenie w obszarze Zapewnienia Jakości i/lub Kontroli Jakości
 • Praca na stanowisku Osoby Wykwalifikowanej min 2 lata,
 • Doświadczenie przy wytwarzaniu produktów leczniczych jałowych,
 • Uprawnienia Osoby Wykwalifikowanej,
 • Znajomość regulacji z zakresu prawa farmaceutycznego i GMP,
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiającą swobodną komunikację.

Do Twoich zadań będzie należało:

 • Certyfikacja serii i zwalnianie do obrotu produktów leczniczych w różnych postaciach farmaceutycznych, zgodnie z Aneksem 16 GMP,
 • Certyfikacja serii badanych produktów leczniczych, zgodnie z Aneksem 13 GMP,
 • Weryfikacja dokumentów serii, ocena jakościowa produktów,
 • Współudział w opracowaniu, weryfikacja umów jakościowych,
 • Ocena wpływu odchyleń w procesie wytwórczym na jakość produktów leczniczych,
 • Udział w postepowaniach wyjaśniających i analizach ryzyka,
 • Udział w postępowaniach reklamacyjnych,
 • Udział w procesach kontroli zmian,
 • Współpraca z Głównym Inspektorem Farmaceutycznym, Wojewódzkimi Inspektorami Farmaceutycznymi i Narodowym Instytutem Leków, kontakt z kontrahentami,
 • Udział w inspekcjach i audytach dostawców.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie (umowa o pracę) w firmie z wieloletnią tradycją i różnorodnością produkcji.
 • Pracę na pełny etat z możliwością zdobycia dużego doświadczenia.
 • Szkolenia umożliwiające rozwój kompetencji.
 • Przyjazną atmosferę i elastyczny czas pracy.
 • Pakiet świadczeń socjalnych oraz prywatną opiekę medyczną.
 • Ubezpieczenie grupowe na preferencyjnych warunkach.

Przed aplikowaniem na proponowane przez nas stanowisko zapoznaj się z klauzulą informacyjną, którą znajdziesz poniżej.

https://www.polfa-tarchomin.com.pl/wp-content/uploads/2018/12/Klauzula_Informacyjna_Polfa_2018.pdf

Zainteresowane osoby prosimy o aplikowanie za pomocą poniższego linku, w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia.

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=bf9370e384c9410facc0bc962b3e5430

Polfa Tarchomin SA. zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

 

 

Miejsce pracy: Warszawa

Do Twoich zdań będzie należało:

 • Prowadzenie prac laboratoryjnych w zakresie opracowywania formulacji leków
 • Wykonywanie przeglądu literatury oraz stanu techniki
 • Nadzór nad realizacja prac technologicznych w laboratorium Działu Formulacji oraz w obszarze produkcyjnym
 • Współpraca z innymi działami w zakresie realizacji prowadzonych projektów
 • Przygotowywanie dokumentacji rejestracyjnej zgodnie z obowiązującymi wymogami
 • Proponowanie rozwiązań mających na celu usprawnienie funkcjonowania Działu Formulacji
 • Ciągłe poszerzanie swojej wiedzy w obszarze nowych i zaawansowanych technologii farmaceutycznych

Nasze oczekiwania:

 • Ukończone studia wyższe w zakresie nauk farmaceutycznych, chemii, biotechnologii lub pokrewnych
 • Znajomość podstaw technologii postaci leków (postać stała, płynna, półstała)
 • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego minimum na poziomie minimum B2
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Podstawowa wiedza z zakresu praktyki dobrego wytwarzania w przemyśle farmaceutycznym
 • Umiejętność myślenia poza schematami i poszukiwania niestandardowych rozwiązań
 • Zdolności do analitycznego myślenia i wyciągania wniosków
 • Zdolności do szybkiego uczenia
 • Umiejętność efektywnej komunikacji i budowania partnerskich relacji w zespole i poza nim
 • Dokonała organizacja pracy i otwartość na zmiany

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie (umowa o pracę w zastępstwie) w firmie z wieloletnią tradycją i różnorodnością produkcji
 • Pracę na pełny etat z możliwością zdobycia dużego doświadczenia
 • Szkolenia umożliwiające rozwój kompetencji
 • Przyjazną atmosferę i elastyczny czas pracy
 • Pakiet świadczeń socjalnych oraz prywatną opiekę medyczną

Przed aplikowaniem na proponowane przez nas stanowisko zapoznaj się z klauzulą informacyjną, którą znajdziesz poniżej.

https://www.polfa-tarchomin.com.pl/wp-content/uploads/2018/12/Klauzula_Informacyjna_Polfa_2018.pdf

Zainteresowane osoby prosimy o aplikowanie w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia.

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=c362f5f45f9444bfb9b7e06ee6391abf

Polfa Tarchomin SA. zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

 

 

Miejsce pracy: Warszawa

Do Twoich zadań będzie należało:

 • Terminowe pobieranie jałowych prób do badań i wykonywanie analiz jałowości materiałów
 • Opracowywanie trendów wyników i ich raportów.
 •  Współudział w procesach walidacji i rewalidacji działów produkcyjnych.
 •  Badanie czystości mikrobiologicznej środowiska na oddziałach produkcyjnych.
 •  Wystawianie świadectw analiz.
 •  Opracowywanie i aktualizacja metod badawczych, instrukcji obsługi urządzeń.

Oczekujemy od Ciebie:

 • Wykształcenia wyższego magisterskiego: biologia lub pokrewne,
 •   2 lata doświadczenia w pracy w laboratorium biologicznym lub w obszarze produkcyjnym (farmacji, kosmetycznym, spożywczym)
 •  Dobrej znajomości metod kontroli mikrobiologicznej materiałów, produktów oraz technik kontroli środowiska produkcyjnego wraz z wyposażeniem laboratoryjnym.
 •  Znajomości standardów GMP i GLP,
 •  Znajomości języka angielskiego na poziomie B2
 •  Dobrej znajomości MS Office
 •  Proaktywnej postawy.
 •  Dokładności i precyzji.
 •  Umiejętności pracy w zespole.

OFERUJEMY:

 • Stabilne zatrudnienie (umowa o pracę) w firmie z wieloletnią tradycją i różnorodnością produkcji.
 • Pracę na pełny etat z możliwością zdobycia dużego doświadczenia.
 • Szkolenia umożliwiające rozwój kompetencji.
 • Przyjazną atmosferę i elastyczny czas pracy.
 • Pakiet świadczeń socjalnych oraz prywatną opiekę medyczną.

Przed aplikowaniem na proponowane przez nas stanowisko zapoznaj się z klauzulą informacyjną, którą znajdziesz poniżej.

https://www.polfa-tarchomin.com.pl/wp-content/uploads/2018/12/Klauzula_Informacyjna_Polfa_2018.pdf

Zainteresowane osoby prosimy o aplikowanie w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia.

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=a5a8da0bf33e44b498de216e084cc57f

Polfa Tarchomin SA. zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

 

Miejsce pracy: Warszawa

Do Twoich obowiązków będzie należało:

 • Rzetelne i terminowe wykonywanie badań:
 • materiałów filtracyjnych, wyrobów medycznych i środków ochrony indywidualnej zgodnie z EN 149 i EN 14683
 • mikrobiologicznych masek medycznych zgodnie z EN 14683.
 • Dbanie o wyposażenie, opracowywanie harmonogramu jego wzorcowania i sprawdzania, organizacja działań oraz prowadzenie zapisów
 • Opracowywanie sprawozdań z badań, analizę wyników wraz z ich oceną statystyczną
 • Opracowywanie nowych przepisów analitycznych (prace badawcze).
 • Przejmowanie i sprawdzanie nowych metod, ich walidację lub weryfikację, szkolenie z nich innych pracowników.
 • Opracowywanie i aktualizacja instrukcji pracy, obsługi urządzeń i instalacji.
 • Wybór i opiniowanie aparatury do nowych technik badawczych
 • Stałe podnoszenie kwalifikacji.

Oczekujemy od Ciebie:

 • Wykształcenia wyższego magisterskiego: biologia lub pokrewne
 • Doświadczenia w pracy, w laboratorium badania masek lub innych wyrobów medycznych, min. 1 rok
 • Dobrej znajomości metod kontroli środków ochrony indywidualnej, masek medycznych oraz kontroli mikrobiologicznej materiałów, produktów
 • Znajomości wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 oraz GMP/GLP
 • Umiejętności statystycznego opracowywania wyników badań
 • Znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Dobrej znajomości MS Office (Excel, Power Point, Word, Outlook)
 • Proaktywnego podejścia w codziennej pracy.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie (umowa o pracę) w firmie z wieloletnią tradycją i różnorodnością produkcji.
 • Pracę na pełny etat z możliwością zdobycia dużego doświadczenia.
 • Szkolenia umożliwiające rozwój kompetencji.
 • Przyjazną atmosferę i elastyczny czas pracy.
 • Pakiet świadczeń socjalnych oraz prywatną opiekę medyczną.
 • Ubezpieczenie grupowe na preferencyjnych warunkach.

Przed aplikowaniem na proponowane przez nas stanowisko zapoznaj się z klauzulą informacyjną, którą znajdziesz poniżej.

https://www.polfa-tarchomin.com.pl/content/uploads/2018/12/Klauzula_Informacyjna_Polfa_2018.pdf

Zainteresowane osoby prosimy o aplikowanie za pomocą poniższego linku, w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia.

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=3a8ba61ba0474542a091bab3820ddb6e

Polfa Tarchomin SA. zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

Miejsce pracy:

 • woj. wielkopolskie, woj. lubelskie, woj. dolnośląskie

Do Twoich zadań będzie należało:

 • Odpowiedzialność za realizację planu sprzedaży w wytyczonym zakresie.
 • Budowanie i rozwijanie współpracy z kluczowymi klientami tj. kierownikami aptek, koordynatorami ds. zakupów w sieciach aptek.
 • Zapewnienie dostępności preparatów Spółki.
 • Negocjacje, finalizowanie i przygotowywanie umów.
 • Realizacja promocji sprzedażowych zgodnie z przyjętym planem.
 • Promocja produktów Spółki podczas wizyt w sieciach aptek, grupach zakupowych oraz aptekach otwartych.
 • Współpraca z odbiorcami detalicznymi tj. sieciami aptek w ramach zawieranych umów promocyjnych.
 • Organizacja i udział w konferencjach oraz targach farmaceutycznych.
 • Kontrola realizacji budżetu.
 • Regularne i terminowe przekazywanie informacji w ramach aktualnie obowiązującego w Dziale systemu raportowania.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe ( mile widziany profil farmaceutyczny lub medyczny).
 • Min. 2 lata doświadczenia we współpracy z sieciami aptek na terenie woj. wielkopolskiego, lubuskiego i dolnośląskiego.
 • Dyspozycyjność, gotowość do podróży służbowych.
 • Doskonałe umiejętności komunikowania  i prezentacji w połączeniu z kompetencjami negocjacyjnymi.
 • Zdolność analitycznego i strategicznego myślenia.
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Excel, Power Point, Word)
 • Przedsiębiorczość w działaniu.
 • Odpowiedzialność i obowiązkowość.
 • Prawo jazdy kat B.

 Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie (umowa o pracę) w firmie z wieloletnią tradycją i różnorodnością
 • Środowisko pracy, w którym można realizować nowe pomysły, idee wykorzystując swoje   doświadczenie.
 • Szkolenia umożliwiające rozwój kompetencji.
 • Przyjazną atmosferę
 • Niezbędne narzędzia pracy (samochód, laptop, telefon).
 • Pakiet świadczeń socjalnych oraz prywatną opiekę medyczną.
 • Ubezpieczenie grupowe na preferencyjnych warunkach.

Przed aplikowaniem na proponowane przez nas stanowisko zapoznaj się z klauzulą informacyjną, którą znajdziesz poniżej.

https://www.polfa-tarchomin.com.pl/wp-content/uploads/2018/12/Klauzula_Informacyjna_Polfa_2018.pdf

Zainteresowane osoby prosimy o aplikowanie za pomocą poniższego linku, w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia.

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=5f30153fcca7485f8c128ae50e47c958

Polfa Tarchomin SA. zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

 

 

 

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” S.A. serdecznie zapraszają do zdobycia doświadczenia w ramach praktyk, które prowadzimy przez cały rok, nie tylko w okresie letnim.

DLA KOGO?

Zapraszamy Studentów i absolwentów wszystkich Uczelni. Szczególnie chętnie przyjmujemy Studentów kierunków farmaceutycznych, biologicznych, farmacji przemysłowej.

Aplikować mogą osoby, które ukończyły pierwszy rok studiów, jak również absolwenci uczelni

CZY PRAKTYKI SĄ PŁATNE?8

Praktyki które trwają min. 4 tygodnie są płatne. W podziękowaniu za pracę, czas poświęcony naszej firmie oraz zaangażowanie płacimy 800 zł brutto za miesiąc praktyk dla studentów. Absolwenci, którzy uzyskali tytuł magistra otrzymują 1600 zł brutto za miesiąc praktyk.

DŁUGOŚĆ PRAKTYK

Praktyki mogą trwać maksymalnie 3 miesiące w wymiarze nie więcej niż 40 godzin tygodniowo. Minimalna długość praktyk to 2 tygodnie.

JAK APLIKOWAĆ NA PRAKTYKI?

Aby aplikować na praktyki kliknij w poniższy link, który przeniesie Cię do aplikacji rekrutacyjnej. Tam koniecznie wypełnij formularz.

APLIKUJ TUTAJ

JAK WYGLĄDA PROCES REKRUTACYJNY?

Możliwość odbycia praktyk uzależniona jest od potrzeb i celów biznesowych poszczególnych komórek organizacyjnych. Kandydaci będą rozpatrywani przez Kierowników poszczególnych Działów, a decyzja będzie uzależniona od możliwości przyjęcia w danym okresie czasu.

Z osobami, które zakwalifikowały się na praktyki skontaktujemy się w ciągu trzech tygodni od złożenia aplikacji.

GDZIE MOGĄ ODBYĆ SIĘ PRAKTYKI?

 • PION BADAŃ I ROZWOJU, ROZWOJU BIZNESU  I JAKOŚCI
  • Dział Badań Klinicznych
  • Dział Rejestracji
  • Dział Bezpieczeństwa Farmakoterapii
  • Dział Syntezy Organicznej
  • Dział Stabilności
  • Dział Zapewnienia Jakości
  • Laboratorium Mikrobiologiczne
  • Laboratorium Analityczne
  • Dział Analityki
 • PION OPERACYJNY
  • Zakład Logistyki Produkcyjnej
  • Oddziały produkcyjne: Syntez, Penicyliny, Tabletkarnia i Drażownia
  • Dział Inżynieryjny
  • Dział Utrzymania Ruchu

Projekt współfinansowany z funduszy europejskich

Biuletyn informacji publicznej