Aktualności

Powrót do listy
Drukuj stronę
14.05.2018

Autor: Mateusz Czerniawski

Polfa Tarchomin z kolejną dotacją z NCBiR 15.05.2018

Wytwarzanie produktu biotechnologicznego z wykorzystaniem szczepu bakteryjnego – wniosek Polfy Tarchomin został najwyżej oceniony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju spośród wszystkich z województwa mazowieckiego w ramach „Szybkiej ścieżki” dla dużych przedsiębiorstw.

Zespół Polfy Tarchomin pozyskał kolejne dofinansowanie w ramach funduszy unijnych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020 Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Celem konkursu jest możliwość uzyskania dofinansowania dla prac przedwdrożeniowych, które doprowadzą projekt do skomercjalizowania. Szczegóły dotyczące konkursu: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkur/konkurs61112017szybka-sciezka-dla-duzych-przedsiebiorcow-i-konsorcjow/aktualnosci/page,1.html

Całkowity koszy projektu wynosi 11 286 855,83 zł, a wnioskowana i rekomendowana kwota o dofinansowanie to 5 735 819,69 zł. Kwota dofinansowania może ulec zmianie podczas technicznej weryfikacji wniosku.

– Chcemy opracować innowacyjną technologię wytwarzania substancji produkowanej przez szczep bakterii. Otrzymana substancja ma być wykorzystywana do syntezy substancji czynnej, wchodzącej w skład produktu leczniczego stosowanego podczas leczenia poważnych zakażeń bakteryjnych u pacjentów, dla których nie ma innych skutecznych terapii – mówi Anna Chomentowska, Kierownik Zarządzający Projektem.

W ramach III etapu konkursu rozpatrywano 58 wniosków, z których dokonano oceny merytorycznej 54 wniosków. Rekomendowanych do dofinansowania zostało 20 wniosków, z czego tylko 5 z województwa mazowieckiego. Wniosek Polfy Tarchomin otrzymał 19 punktów i znalazł się na pierwszym miejscu pośród wniosków z województwa mazowieckiego.

Jest to kolejny konkurs, w którym Polfa Tarchomin starała się o dofinansowanie. W ramach konkursu „Innoeuropharm” organizowanego przez NCBiR dla Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR spółka otrzymała dofinansowanie na opracowanie i wprowadzenie na rynek 3-składnikowego aerozolu do użytku zewnętrznego.

Projekt współfinansowany z funduszy europejskich

Biuletyn informacji publicznej