Aktualności

Powrót do listy
Drukuj stronę
07.10.2022

Autor: Mateusz Czerniawski

Informacja o produkcie Jodek Potasu TZF

Z uwagi na zaistniałą sytuację związaną z toczącymi się działaniami zbrojnymi na terytorium Ukrainy, Minister Zdrowia, celem zabezpieczenia społeczeństwa przed zagrożeniami wydał na podstawie art.4 ust.8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, decyzję nr DOP/00280/22, wyrażającą zgodę na czasowe dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego- Jodek Potasu TZF, którego wytwórcą jest spółka Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa”.

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” S.A. jako wytwórca odpowiada za wytworzenie produktu leczniczego zgodnie z GMP (Dobra Praktyka Wytwarzania) oraz za jakość produktu. Dobra Praktyka Wytwarzania, jako część Farmaceutycznego Systemu Jakości, gwarantuje, że produkt jest wytwarzany w sposób powtarzalny i kontrolowany zgodnie ze standardami jakości odpowiednimi dla jego zamierzonego zastosowania i wymaganiami jakościowymi określonymi w specyfikacji produktu leczniczego. Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” S.A. posiadają system nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych.

Szczegółowe informacje, dotyczące wyżej wspomnianego produktu, znajdują się na stronie Ministerstwa Zdrowia . Wszelkie pytania dotyczące dystrybucji produktu prosimy kierować do Wojewódzkich Centrów Zarządzania Kryzysowego.

Dodatkowo materiał informacyjny dotyczący produktu znajduje się poniżej:

Informacje dla pacjenta

Informacje dla personelu medycznego

Projekt współfinansowany z funduszy europejskich

Biuletyn informacji publicznej