Aktualności

Powrót do listy
Drukuj stronę
06.02.2024

Autor: Mateusz Czerniawski

Informacja o planowanych przetargach

Spółka Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” S.A. (TZF Polfa S.A.) informuje, że w II kwartale 2024r. planuje zorganizować dwa przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Warszawie przy ul. Fleminga oraz przy ul. Wartkiej.

Przedmiotem przetargów będzie sprzedaż prawa użytkowanie wieczystego poniższych nieruchomości.

I przetarg (nieruchomości sprzedawane łącznie)

L.p Nr działki Obręb Powierzchnia nieruchomości [m2] Tytuł

Prawny

1 85/6, 85/4, 99/1, 99/3 4-06-35 3799 Użytkowanie wieczyste
2 85/3 4-06-35 933 Użytkowanie wieczyste
3 86 4-06-35 348 Użytkowanie wieczyste
4 87, 89/2, 106 4-06-35 1015 Użytkowanie wieczyste
5 88 4-06-35 59 Użytkowanie wieczyste
6 428 4-06-35 1637 Użytkowanie wieczyste
7 90 4-06-35 66 Użytkowanie wieczyste
8 96 4-06-35 874 Użytkowanie wieczyste
9 99/2 4-06-35 874 Użytkowanie wieczyste
10 100 4-06-35 335 Użytkowanie wieczyste
11 113 4-06-35 807 Użytkowanie wieczyste
12 114 4-06-35 4310 Użytkowanie wieczyste
13 115 4-06-35 11 Użytkowanie wieczyste
SUMA 15 068

 

II przetarg (nieruchomości sprzedawane łącznie)

L.p Nr działki Obręb Powierzchnia nieruchomości [m2] Tytuł

Prawny

1 257 4-06-35 886 Użytkowanie wieczyste
2 258 4-06-35 478 Użytkowanie wieczyste
SUMA 1364

 

Warunki przetargu

Szczegółowe warunki przetargów wraz z regulaminem zostaną udostępnione w momencie  formalnego ich ogłoszenia, po uzyskaniu niezbędnych zgód korporacyjnych.

Osoby do kontaktu

Osobą upoważnioną do kontaktu z ramienia TZF Polfa S.A. jest Jarosław Jopa tel. +48 506 396 015.

Dodatkowe informacje

Z uwagi na konieczność uzyskania przez TZF Polfa S.A. wymaganych zgód korporacyjnych, niniejsza Informacja o planowanych przetargach na sprzedaż nieruchomości jest niewiążąca i stanowi wyłącznie informację o zamiarze jego przeprowadzenia. TZF Polfa S. A. nie gwarantuje, że przetargi zostaną ogłoszone.

Szkice lokalizacji

Projekt współfinansowany z funduszy europejskich

Biuletyn informacji publicznej