Incydent medyczny po zastosowaniu wyrobu medycznego

Drukuj stronę

Tutaj możesz zgłosić incydent medyczny lub inne niepokojące objawy po użyciu wyrobu medycznego.

 

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne “Polfa” Spółka Akcyjna jest zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 186) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie kryteriów raportowania zdarzeń z wyrobami, sposobu zgłaszania incydentów medycznych i działań z zakresu bezpieczeństwa wyrobów (Dz.U. z 19.02.2016, poz. 201) zobowiązana do zbierania, rejestrowania i raportowania wszelkich incydentów medycznych dotyczących wyrobów medycznych, dla których jest wytwórcą lub dystrybutorem.

Incydent medyczny to wadliwe działanie, defekt, pogorszenie właściwości lub działania wyrobu, nieprawidłowość w jego oznakowaniu lub instrukcji używania, które mogą lub mogły doprowadzić do śmierci lub poważnego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta lub użytkownika wyrobu. Incydent medyczny oznacza również techniczną lub medyczną przyczynę związaną z właściwościami lub działaniem wyrobu, która może lub mogła doprowadzić do śmierci lub poważnego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta lub użytkownika.

Uprzejmie prosimy o zgłoszenie do nas incydentu medycznego lub każdego innego niepokojącego objawu po użyciu wyrobu medycznego poprzez jedną z poniższych opcji:

  1. Pobierz formularz
  2. Wypełnij go
  3. Wyślij na adres: pharmacovigilance@polfa-tarchomin.com.pl
  • pocztą
  1. Pobierz formularz
  2. Wydrukuj i wypełnij go
  3. Wyślij na adres:

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne “Polfa” S.A.

Dział Bezpieczeństwa Farmakoterapii

A. Fleminga 2, 03-176 Warszawa

Zachęcamy do podania jak najbardziej szczegółowego opisu incydentu medycznego. Każda informacja może okazać się niezwykle cenna dla ustalenia związku przyczynowo – skutkowego między wyrobem medycznym a incydentem.

Dzięki zgłaszaniu incydentów medycznych może Pan/Pani pomóc w gromadzeniu informacji na temat danego wyrobu medycznego, a tym samym zwiększyć bezpieczeństwo jego stosowania.

UWAGA: Podane formy kontaktu nie służą do udzielania porad i konsultacji medycznych (w przypadku aktualnie występujących niepokojących objawów, w pierwszej kolejności, prosimy o skontaktowanie się z lekarzem lub innych pracownikiem służby zdrowia).

W przypadku reklamacji prosimy o pobranie formularza, wypełnienie oraz przesłanie na adres reklamacje@polfa-tarchomin.com.pl (Informacja o przetwarzaniu danych osobowych)

Projekt współfinansowany z funduszy europejskich

Biuletyn informacji publicznej