Dla Akcjonariusza

Drukuj stronę

Dematerializacja akcji

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Dematerializacja akcji – informacja dla akcjonariuszy

Informacje w sprawie akcji, w tym ich dematerializacji, można uzyskać pod numerem telefonu 512 000 558 lub 513 802 704.

Podmiot prowadzący Rejestr Akcjonariuszy

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

Biuro Maklerskie w Warszawie

ul. Puławska 15, 02 – 515 Warszawa

Walne Zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 04.11.2021

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 12.10.2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 29.06.2021 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – drugie – 21.12.2020 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 21.12.2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 23.06.2020 r.

Zwyczaje Walne Zgromadzenie –  23.06.2020 r. – ogłoszenie zmiany porządku obrad.

Pozostałe ogłoszenia Spółki publikowane w MSiG

MSiG z dn. 10 marca 2022 Nr 48 (6447) poz. 115908

MSiG z dn. 26 listopada 2021 Nr 229 (6374) poz. 1139951

Informacje ogólne

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna
ul. Fleminga 2, 03-176 Warszawa
KRS 0000027471
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 5250000564
REGON: 010721743

Kapitał zakładowy: 184 913 610 zł
Kapitał wpłacony: 184 913 610 zł

Władze Spółki

Kontakt

Klauzula informacyjna dla akcjonariusza

Klauzula informacyjna dla pełnomocnika

 

 

 

 

Projekt współfinansowany z funduszy europejskich

Biuletyn informacji publicznej