Dla Akcjonariusza

Drukuj stronę

Dematerializacja akcji

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Dematerializacja akcji – informacja dla akcjonariuszy

Informacje w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu 512 000 558 lub 513 802 704.

Podmiot prowadzący Rejestr Akcjonariuszy

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

Biuro Maklerskie w Warszawie

ul. Puławska 15, 02 – 515 Warszawa

Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 06.06.2024 r

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 19.04.2024 – zmiana porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 19.04.2024

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 19.03.2024

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 11.12.2023

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 26.10.2023

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 23.08.2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 16.05.2023r. –  rozszerzenie porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 16.05.2023 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 07.02.2023 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 19.01.2023 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 13.07.2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 30.06.2022

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 04.11.2021

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 12.10.2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 29.06.2021 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – drugie – 21.12.2020 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 21.12.2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 23.06.2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie –  23.06.2020 r. – ogłoszenie zmiany porządku obrad.

Pozostałe ogłoszenia Spółki publikowane w MSiG

MSiG z dn. 8 września 2023 Nr 174/2023 (6825) poz. 1138148

Monitor Sądowy i Gospodarczy z dn. 24 lipca 2023 Nr 141/2023 (6792) poz. 684030

MSiG z dn. 15 czerwca 2022 Nr 115/2022 (6514) poz. 365603

MSiG z dn. 30 maja 2022 Nr 103/2022 (6502) poz. 307664

MSiG z dn. 10 marca 2022 Nr 48 (6447) poz. 115908

MSiG z dn. 26 listopada 2021 Nr 229 (6374) poz. 1139951

Informacje ogólne

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna
ul. Fleminga 2, 03-176 Warszawa
KRS 0000027471
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 5250000564
REGON: 010721743

Kapitał zakładowy: 184 913 610 zł
Kapitał wpłacony: 184 913 610 zł

Władze Spółki

Kontakt

Klauzula informacyjna dla akcjonariusza

Klauzula informacyjna dla pełnomocnika

 

 

 

 

Projekt współfinansowany z funduszy europejskich

Biuletyn informacji publicznej