Dla Akcjonariusza

Drukuj stronę

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna
ul. Fleminga 2, 03-176 Warszawa
KRS 0000027471
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 5250000564
REGON: 010721743

Kapitał zakładowy: 184 913 610 zł
Kapitał wpłacony: 184 913 610 zł

Władze Spółki

Kontakt

Klauzula informacyjna

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 23.06.2020 r.

Zwyczaje Walne Zgromadzenie –  23.06.2020 r. – ogłoszenie zmiany porządku obrad.

Projekt współfinansowany z funduszy europejskich

Biuletyn informacji publicznej