Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, drugie – 21.12.2020

Zarząd Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych „Polfa” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. A. Fleminga 2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000027471 (Spółka), działając na podstawie art. 398 oraz art. 399 § 1 k.s.h. i § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 21 grudnia 2020 roku, na godz. 11 w siedzibie Spółki przy ul. A.…

Nadzwyczaj Walne Zgromadzenie – 21.12.2020

Zarząd Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych „Polfa”Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. A. Fleminga 2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy,pod numerem KRS 0000027471 (Spółka), działając na podstawie art. 398 oraz art. 399 §1 k.s.h. i § 47 ust.2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 21 grudnia 2020 roku, na godz. 10:00 w siedzibie Spółki przy ul.…

Porządek obrad – Zwyczaje Walne Zgromadzenie Spółki

Zarząd Spółki Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. A. Fleminga 2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000027471 (Spółka), w związku z wnioskiem złożonym w trybie 401 §1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.), działając na podstawie art. 401 §2 k.s.h., informuje o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia…

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 23.06.2020 r.

OGŁOSZENIE Zarząd Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych „Polfa” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. A. Fleminga 2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000027471, działając na podstawie art. 399 § 1 ksh oraz § 54 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień  23.06.2020 r., na godz. 1600 w siedzibie Spółki przy ul. A. Fleminga 2, w budynku Sprzedaży i Marketingu, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 19.12.2019

Zarząd Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych „Polfa” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. A. Fleminga 2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000027471 (Spółka), działając na podstawie art. 398 oraz art. 399 § 1 k.s.h. i § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 19 grudnia 2019 r., na godz. 1000 w siedzibie Spółki przy ul. A.…

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. A. Fleminga 2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000027471 (Spółka), działając na podstawie art. 398 oraz art. 399 § 1 k.s.h. i § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 6 września 2019 r., na godz. 1000 w siedzibie Spółki przy ul. A. Fleminga…

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 26.04.2019

Zarząd Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych „Polfa” Spółka Akcyjna  z siedzibą w Warszawie, przy ul. A. Fleminga 2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000027471, działając na podstawie art. 399 § 1 ksh oraz § 54 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 26.04.2019 r., na godz. 1200 w siedzibie Spółki przy ul. A. Fleminga 2, w budynku Zarządu. Szczegóły

Projekt współfinansowany z funduszy europejskich

Biuletyn informacji publicznej