Aktualności

Powrót do listy
Drukuj stronę
06.09.2022

Autor: Mateusz Czerniawski

Badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2022 i 2023 rok.

Rada Nadzorcza zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 i 2023
wraz ze sporządzeniem pisemnych opinii i raportów z badania tych sprawozdań.

Szczegóły ogłoszenia.

Projekt współfinansowany z funduszy europejskich

Biuletyn informacji publicznej