Aktualności

Powrót do listy
Drukuj stronę
19.03.2019

Autor: Mateusz Czerniawski

Przetarg – samochody osobowe Ford, Volvo i Fiat

Przedmiotem przetargów są samochody wycofane z eksploatacji w Spółce. Lista samochodów wraz z cenami wywoławczymi brutto stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Sprzedaży.  Przedmiotem przetargu jest łącznie 116 samochodów.

  1. Samochody można oglądać w dni robocze od dnia 25.03.2019 do dnia 12.04.2019 r w godzinach 9:00 – 13:00 na terenie Spółki przy ul. Fleminga 2 w Warszawie.
  2. Osobami upoważnionymi do kontaktu z ramienia Spółki są:

Grażyna Zofińska tel. +48 512 000 713  

Andrzej Telakowiec tel. +48 512 000 725

  1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.04.2019 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Spółki
    w Warszawie przy ul. Fleminga 2 w pokoju nr 11.
  1. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej brutto samochodu, dla którego oferent składa ofertę należy wpłacić na konto Spółki w Banku Ochrony Środowiska S.A.
    nr konta 03 1540 1157 2115 9152 0238 0001 do dnia 12.04.2019
    r. z zaznaczeniem przedmiotu przetargu (numer rejestracyjny samochodu).

Warunki przetargów

Warunki przetargów zostały przedstawione w Regulaminie Sprzedaży załączonym do niniejszego ogłoszenia.

Regulamin Sprzedaży.

Projekt współfinansowany z funduszy europejskich

Biuletyn informacji publicznej