Aktualności

Powrót do listy
Drukuj stronę
27.06.2019

Autor: IT

Przetarg na samochody wycofane z eksploatacji w Spółce z dnia 27.06.2019 r.

Spółka Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna

(„Organizator”, „Spółka”) z siedzibą: ul. A. Fleminga 2, 03-176 Warszawa ogłasza

PRZETARGI PISEMNE na sprzedaż poszczególnych samochodów wycofanych z eksploatacji

 

I. Informacje ogólne

Przedmiotem przetargów są samochody wycofane z eksploatacji w Spółce.

Lista samochodów wraz z cenami wywoławczymi brutto stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Sprzedaży.

  1. Samochody można oglądać w dni robocze od dnia 27.06.2019 do dnia 11.07.2019 r w godzinach 9:00 – 13:00 na terenie Spółki przy ul. Fleminga 2 w Warszawie.
  2. Osobami upoważnionymi do kontaktu z ramienia Spółki są:

Grażyna Zofińska tel. +48 512 000 713  

Andrzej Telakowiec tel. +48 512 000 725

  1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.07.2019 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki
    w Warszawie przy ul. Fleminga 2 w pokoju nr 11.
  2. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej brutto samochodu, dla którego oferent składa ofertę należy wpłacić na konto Spółki w Banku Ochrony Środowiska S.A.
    nr konta 03 1540 1157 2115 9152 0238 0001 do dnia 11.07.2019
    r. z zaznaczeniem przedmiotu przetargu (numer rejestracyjny samochodu).

II. Warunki przetargów

Warunki przetargów zostały przedstawione w Regulaminie Sprzedaży załączonym do niniejszego ogłoszenia.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych oferentów

 

 

Projekt współfinansowany z funduszy europejskich

Biuletyn informacji publicznej