Kariera

Powrót do listy
Drukuj stronę

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne, chemiczne, farmaceutyczne lub pokrewne,
 • Bardzo dobra znajomość wymagań GMP oraz prawa farmaceutycznego,
 • Znajomość zagadnień technologicznych i jakościowych dotyczących produkcji farmaceutycznej, w tym substancji czynnych API,
 • Co najmniej dwunastomiesięczne doświadczenie na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków w firmie farmaceutycznej,
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • Znajomość MS Office, podstaw statystyki,
 • Dobra organizacja pracy, dokładność, odpowiedzialność,
 • Kreatywność i zaangażowanie, asertywność,
 • Umiejętność pracy w zespole, prowadzenia spotkań, przekazywania wiedzy.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Nadzorowanie i wdrażanie działania Farmaceutycznego Systemu Jakości oraz spełniania wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania w obszarach produkcji farmaceutycznej (zmiany, odchylenia, analizy ryzyka, walidacje, itp.),
 • Prowadzenie przeglądów jakości produktów leczniczych oraz substancji czynnych,
 • Opracowywanie Protokołów z Przeglądu Jakości Produktów Leczniczych/ Substancji Czynnych z zastosowaniem statystycznej obróbki danych – program STATISTICA,
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu wymagań GMP i inspekcji wewnętrznych,
 • Udział w pracach zespołu odpowiedzialnego za kwalifikację/ walidację systemów, urządzeń, procesów wytwarzania, czyszczenia, współpraca w tym zakresie z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Polfa Tarchomin S.A.
 • Opiniowanie i opracowywanie dokumentów Farmaceutycznego Systemu Jakości.

Oferujemy:

 • Pracę na umowę w zastępstwie na pełny etat z możliwością zdobycia ogromnego doświadczenia,
 • Pracę w firmie z wieloletnią tradycją i różnorodnością produkcji,
 • Dobre warunki pracy i miłą atmosferę,
 • Możliwość szybkiego rozwoju.

Miejsce pracy: Warszawa

Przed aplikowaniem na proponowane przez nas stanowisko zapoznaj się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, którą znajdziesz poniżej.

http://www.polfa-tarchomin.com.pl/wp-content/uploads/2018/12/Klauzula_Informacyjna_Polfa_2018.pdf

Zainteresowane osoby prosimy o aplikowanie za pomocą poniższego linku w terminie 30 dni

od ukazania się ogłoszenia.

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=265d68567ca54e86a4a90f7ef5815318

Polfa Tarchomin SA. zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

30.11.2018 r.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne, chemiczne, farmaceutyczne lub pokrewne,
 • Bardzo dobra znajomość wymagań GMP oraz prawa farmaceutycznego,
 • Znajomość zagadnień technologicznych i jakościowych dotyczących produkcji farmaceutycznej, w tym substancji czynnych API,
 • Doświadczenie jako audytor,
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • Znajomość MS Office,
 • Dobra organizacja pracy, dokładność, odpowiedzialność,
 • Dyspozycyjność,
 • Kreatywność i zaangażowanie, asertywność,
 • Umiejętność pracy w zespole, prowadzenia spotkań, przekazywania wiedzy.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Opiniowanie i opracowywanie dokumentów Farmaceutycznego Systemu Jakości,
 • Udział we wdrażaniu działania Farmaceutycznego Systemu Jakości oraz spełniania wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania w firmie,
 • Udział w krajowych i zagranicznych audytach dostawców/ wytwórców substancji czynnych i substancji pomocniczych jako audytor wiodący,
 • Udział w krajowych i zagranicznych audytach wytwórców kontraktowych jako audytor wiodący,
 • Organizacja audytów (bezpośrednia współpraca z wytwórcami, rezerwacja hoteli, biletów, wnioskowanie o wizy, itp.),
 • Opiniowanie umów jakościowych zawieranych z dostawcami/ wytwórcami substancji czynnych, materiałów wyjściowych, opakowaniowych oraz wytwórcami kontraktowymi,
 • Nadzór nad umowami jakościowymi zawieranymi z zewnętrznymi firmami audytującymi,
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu wymagań GMP.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę,
 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Pakiet świadczeń socjalnych oraz prywatną opiekę medyczną,
 • Przyjazną atmosferę pracy w zaangażowanym zespole.

Miejsce pracy: Warszawa

Przed aplikowaniem na proponowane przez nas stanowisko zapoznaj się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, którą znajdziesz poniżej.

http://www.polfa-tarchomin.com.pl/wp-content/uploads/2018/12/Klauzula_Informacyjna_Polfa_2018.pdf

Zainteresowane osoby prosimy o aplikowanie za pomocą poniższego linku w terminie 30 dni

od ukazania się ogłoszenia.

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=a6f1e7aad76542ab9cb4c76c336d255a

Polfa Tarchomin SA. zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

Najważniejsze zadania:

 • Harmonogramowanie zadań
 • Optymalizacja i przeprowadzanie transferów metod analitycznych
 • Odpowiedzialność za rzetelność i prawidłowość wyników analiz.
 • Raportowanie wyników nietypowych i poza specyfikacją oraz przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego
 • Realizacja działań korygujących po audytach wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Udział w zespołach walidacyjnych jako wsparcie merytoryczne
 • Udział i tworzenie procedur jakościowych

Wymagania:

 • Doświadczenie w pracy w firmie farmaceutycznej min 4 lata
 • Znajomość technik analitycznych jak HPLC, GC, UV, IR, TITR, ICP-MS,
 • Bardzo dobra znajomość wymagań GMP i prawa farmaceutycznego
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem ludzi w laboratorium analitycznym
 • Znajomość rozwoju i walidacji metod analitycznych zgodnie z najnowszymi trendami i wymaganiami
 • Znajomość wymagań tworzenia dossier rejestracyjnego
 • Uczestnictwo w audytach jakościowych
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Znajomość i przestrzeganie zasad higieny farmaceutycznej
 • Doskonała organizacja pracy, dobre umiejętności komunikacji, umiejętność przekazywania wiedzy, samodzielność w działaniu i rozwiązywaniu problemów, proaktywna postawa

Oferujemy

 • Umowę o pracę,
 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Pakiet świadczeń socjalnych oraz prywatną opiekę medyczną,
 • Przyjazną atmosferę pracy w zaangażowanym zespole.

Przed aplikowaniem na proponowane przez nas stanowisko zapoznaj się z klauzulą informacyjną, którą znajdziesz tutaj.

Zainteresowane osoby prosimy o aplikowanie za pomocą poniższego linku, w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia.

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=9a543a9c7e174b65be8fc0830f717577

Polfa Tarchomin SA. zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego o kierunku: farmacja, chemia lub pokrewne,
 • około 5-letniego doświadczenia w przemyśle farmaceutycznym i/lub w placówce naukowej – preferowany obszar: badania i rozwój,
 • praktycznej znajomości technik analitycznych – HPLC/UHPLC uwalnianie, badanie rozkładu wielkości cząstek, metod fizykochemicznych do kontroli substancji czynnej i formy leków,
 • praktyczna znajomość rentgenowskiej dyfrakcji proszkowej i spektroskopii Ramana będzie dodatkowym atutem,
 • znajomości wymagań ICH dotyczących rozwoju i walidacji metod analitycznych dla substancji i form leków,
 • komunikatywnej znajomość języka angielskiego.

Do obowiązków zatrudnionej osoby będzie należało:

 • ocena dokumentacji ASMF i wykonywanie badań analitycznych na etapie wyboru substancji czynnej,
 • opracowywanie i wdrażanie nowych metod analitycznych lub modyfikacja istniejących zgodnie z najnowszymi wymaganiami EU,
 • walidacja opracowanych metod analitycznych,
 • terminowe wykonywanie analiz chemicznych lub fizykochemicznych oraz przekazywanie wyników badań w trakcie rozwoju nowych form leków oraz badań stabilności,
 • opracowywanie części analitycznej dokumentacji rejestracyjnej dla substancji i formy leku,
 • transfer metod analitycznych.

Oferujemy:

 • ciekawą i pełną wyzwań pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego (szkolenia),
 • stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę, pełny etat),
 • pakiet socjalny, opiekę medyczną

Biorąc udział w procesie rekrutacji zgadzasz się na przetwarzanie przez Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. A. Fleminga 2.  Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych znajdują się w załączonej klauzuli informacyjnej

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji

Zainteresowane osoby prosimy o aplikowanie za pomocą poniższego linku, w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia.

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=b80db981dd4c47da8d9ea9deae437573

Polfa Tarchomin SA. zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

Wymagania

– Wykształcenie wyższe
– Minimum 2 lata doświadczenia w pracy z systemem SAP, z modułem HCM
– Doświadczenie w projektach wdrożeniowych i/lub utrzymaniowych SAP
– Bardzo dobra znajomość procesów kadrowych i płacowych w realiach polskich
– Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację
– Umiejętność samodzielnej analizy kodu aplikacji i struktur danych
– Komunikatywność i otwartość w bezpośrednim kontakcie z Klientem wewnętrznym
– Samodzielność i umiejętność pracy pod presją czasu

Opis stanowiska

– Bieżące wsparcie Działu Zasobów Ludzkich od strony aplikacji SAP HCM – 1 linia wsparcia, realizacja
zgłaszanych incydentów,
– Analiza i tworzenie koncepcji rozwiązań w porozumieniu z klientem wewnętrznym i dostawcami
– Projektowanie implementacji
– Kodowanie zmian w systemie
– Przygotowanie dokumentacji
– Testowanie i odbiór rozwiązań
Od osoby zatrudnionej na tym stanowisku wymagana będzie duża samodzielność w realizacji zadań.

Oferujemy

– Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę – stabilne warunki zatrudnienia
– Pracę w nowo tworzonym zespole, w miłej i przyjaznej atmosferze
– Prywatną opiekę medyczną, komputer i telefon służbowy

Zanim aplikujesz na proponowane przez nas stanowisko zapoznaj się z klauzulą informacyjną, którą znajdziesz
poniżej.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji

Aplikacja – https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=05022c728a8c4403b2c8c44f48874504

Polfa Tarchomin zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

Poszukujemy przedstawicieli medycznych na terenie województw:

 •  woj. pomorskiego,
 • woj. zachodniopomorskiego
 • woj. warmińsko-mazurskiego
 • woj. lubuskiego
 • woj. wielkopolskiego
 • woj. kujawsko-pomorskiego
 • woj. łódzkiego
 • woj. mazowieckiego
 • woj. podlaskiego,
 • woj. lubelskiego
 • woj. dolnośląskiego
 • woj. śląskiego
 • woj. opolskiego
 • woj. małopolskiego
 • woj. świętokrzyskiego
 • woj. podkarpackiego

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • odpowiedzialność za budowanie i utrzymywanie relacji z kluczowymi klientami firmy,
 • regularne i terminowe raportowanie zrealizowanych zadań,
 • uczestnictwo w zjazdach, sympozjach i konferencjach,
 • realizowanie założonych celów i zadań,
 • działanie zgodnie ze standardami firmy.

Od kandydatów oczekujemy:

 • minimum rocznego doświadczenia w pracy na stanowisku przedstawiciela medycznego,
 • wykształcenia wyższego ( mile widziany profil medyczny lub pokrewny),
 •  silnej motywacji do osiągania wyznaczonych celów i zadań,
 • dyspozycyjności i odpowiedzialności,
 • komunikatywności i entuzjazmu,
 • dobrej organizacji i umiejętności pracy w zespole,
 • prawo jazdy kat B

Wybranym kandydatom oferujemy:

 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • zatrudnienie bezpośrednio przez pracodawcę,
 • umowę o pracę,
 • pakiet świadczeń socjalnych oraz opiekę medyczną,
 • przyjazną atmosferę pracy w zaangażowanym zespole.
 • niezbędne narzędzia pracy (samochód, komputer, telefon).

Zanim aplikujesz na proponowane przez nas stanowisko zapoznaj się z klauzulą informacyjną, którą
znajdziesz poniżej.

Zainteresowane osoby prosimy o aplikowanie za pomocą poniższego linku w terminie 30 dni od
ukazania się ogłoszenia.
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=696a2f8a800041ddb1a9ca3b3974d15b
Polfa Tarchomin SA. zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami

Klauzula informacyjna

Projekt współfinansowany z funduszy europejskich

Biuletyn informacji publicznej