Strona korzysta z cookies. Akceptuję Więcej informacji

Władze

Zarząd:
Jarosław Król – Prezes Zarządu
Arkadiusz Ziarko – oddelegowany Członek Rady Nadzorczej do pełnienia  funkcji Członka Zarządu

Rada Nadzorcza:
Weronika Filiks – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Kazimierz Kryla – Członek Rady Nadzorczej
Zbigniew Krzewski – Członek Rady Nadzorczej