Strona korzysta z cookies. Akceptuję Więcej informacji

Projekt badawczo-rozwojowy

3

W Polfie Tarchomin S.A. realizowany jest projekt badawczo-rozwojowy współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach projektu Program Operacyjny Inteligentny Rozwój ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Programie  Operacyjnym/Sektorowym „Innoneuropharm” . Celem projektu jest opracowanie i wprowadzenie na rynek złożonego  aerozolu do stosowania zewnętrznego, zawierającego w składzie trzy  substancje czynne. Innowacyjność produktu przejawiać się będzie w jego formie farmaceutycznej, jaką jest aerozol ciśnieniowy. Preparat w takiej formie, o podanym składzie nie jest obecnie dostępny na rynku polskim, ani zagranicznym.”

Całkowita wartość projektu:   1 647 619,31 zł

Dofinansowanie projektu z UE:   851 891,26 zł