News

Powrót do listy
Print page
05.10.2018

Autor: Mateusz Czerniawski

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 i 2019 wraz ze sporządzeniem pisemnej opinii i raportu z badania tego sprawozdania

Project co-financed with the participation of the domestic founds and EU Funds

Public Information Bulletin